Dell Ultrasharp U4919DW – ultrabred 49‑tummare med IPS-panel

Formatet 32:9 är som två 16:9-skärmar i ett om du så vill. Med 5 120 × 1 440-pixlars IPS-panel, hög kvalitet och inbyggd KVM-växel passar Dell U4919DW dig som har mycket på bordet.

3. Anslutningar och funktion

Anslutningarna omfattar fyra stycken bildanslutningar med två HDMI, en fullstor Displayport samt en USB Type-C-kontakt för Displayport Alt mode. USB Type-C-kontakten är specificerad till att tillhandahålla uppemot 90 W, vanligtvis för att ge laddström till den bärbara datorn.

dell_u4919dw_stativ_kontakter.png
  1. Nätbrunn

  2. Säkerhetslås

  3. HDMI ingång 1 och 2. Klarar 5 120 × 1 440 med 10 bitars färgdjup. Anslutningen märkt 3-1 är den som benämns HDMI1 i skärmens menyer

  4. Displayport. Klarar 5 120 × 1 440 med 10 bitars färgdjup.

  5. USB Type-C. Klarar 5 120 × 1 440 med 8 bitars färgdjup.

  6. USB Uppströms. Anslutningen märkt 6-1 är den som benämns USB1 i skärmens menyer

  7. USB Nedströms, anslutningen märkt 7-4 agerar laddport för mobiltelefon, etc

Signalkravet för 5 120 × 1 440 pixlar vid 60 Hz är en pixelklocka på 469 MHz. Med bandbredden som finns tillgänglig går det att köra 10 bitars färgdjup på över Displayport och HDMI, alltså nästan 18 Gbps bandbredd. USB Type-C-anslutningen tillåter däremot endast 8 bitars färgdjup för att ge plats åt en USB-dataström parallellt med bildskärmssignalen. USB-anslutningarna är specificerade för USB 3.0 Superspeed med 10 Gbps.

dell_u4919dw_sjujakla_ineffektivt.jpg

32:9-format kräver att du tänker till kring hur du disponerar din skärmyta. Windows tenderar att prioritera på detta sätt.

Du bör inte ha några problem att driva skärmen med moderna datorer som har 18 Gbps via HDMI eller Displayport. Just HDMI-bandbredden kan bli något av ett problem med äldre bärbara datorer vilka sällan når över 9 Gbps över HDMI. Då får du inte ut mer än 30 Hz när du driver skärmen i dess 5 120 × 1 440 pixlar. Alternativt 3 840 × 1 080 pixlar i 60 Hz vilket blir skalat med faktor 1 1/3-del vilket leder till mjukt och oskarpt intryck.

PBP-möjlighet för två skärmar i ett

PBP, picture by picture, är funktionen där du kan använda U4919DW som om den vore två separata skärmar. Här kan du ansluta två datorer och låta dem använda U4919DW som just två olika 2 560 × 1 440-skärmar. Vilket då blir effektivt två 27-tummare.

dell_u4919dw_PGP_skalning.jpg

Windows får ofta för sig att den ska köra 200 procent skalning när PBP-funktionen används ihop med 5 120 × 1 440-signal.

När PBP-funktionen aktiveras kommer skärmen i en del fall fortfarande ta emot en 5 120 × 1 440-signal och visa den nedskalad med bibehållet bildförhållande. Här kan Windows få för sig saker, till exempel att den nu ska köra 200 procent skalning med den lite komiska effekten att den effektiva ytan för program är motsvarande 2 560 × 720 pixlar.

Där måste vi manuellt ändra till 100 procent skala under Windows Bilskärmsinställningar och Visningsalternativ för att få bilden normal igen. Det måste ändras varje gång vi aktiverar PBP-funktionen. Fast felet ligger nog närmast hos Windows och inte skärmen.

KVM-växel

Till det hela hör en inbyggd KVM-växel. Här finns de två separata uppströms-USB-kontakterna samt USB Type-C. Du väljer i USB Selection-menyn vilken bildingång av DP och HDMI 1 och 2 som hör ihop med vilken USB-anslutning. Kör du bild via USB Type-C använder den USB samtidigt. Kör du USB Type-C som USB-anslutning ihopparad med Displayport eller HDMI kommer USB Type-C endast att fungera som USB-data och inte för bildsignal.

dell_u4919dw_kvm_pbp_wide.jpg

Syftet med PBP-funktionen är främst att köra U4919DW som två separata 2 560 × 1 440-skärmar.

KVM-växlen låter dig alltså styra att en och samma mus och tangentbord anslutna via skärmen kan växlas till den dator som är aktiv bildkälla. Givetvis inte rekommenderat för lagringsmedia och liknande utan för tillbehör som kan växlas utan att det blir problem. Funktionen är styrd via USB Select Switch-menyn. Får att nås snabbast behöver du programmera en av de tre snabbknapparna, se längre ned.

Vill vi köra 5 120 × 1 440 pixlar fullskärm mellan två datorer används inte riktigt samma funktion, det är faktiskt enklare. Används exempelvis en stationär dator på Displayport och bärbar dator på HDMI1 kan vi i menyerna knyta USB-ingångar till bildingångarna. Då kommer KVM-funktionen automatiskt växla över till dessa när vi byter bildingång.

Då blir det också möjligt att programmera snabbknappar för Displayport och HDMI1-ingången. Ingångsväxlingen håller alltid den andra datorn aktiv och vi undviker problemet att Windows tolkar det som skärmen kopplas bort.

dell_u4919dw_kvm_pbp_info.jpg

När du använder KVM-funktionen i PBP-läge kommer skärmen placera en indikator som berättar vilken del av skärmen som har kontrollen över USB.

Situationen för KVM-växeln är lite annorlunda när vi kör U4919DW som två separata 27-tums 2 560 × 1 440-skärmar. Då kan vi snabbt via en programmerad USB Selection-knapp växla mellan vilken halva av skärmen som får kontrollen över mus och tangentbord. U4919DW är tydlig med en info-ruta över vilken halva som har kontrollen.