Hotbrev från "Next advokatfirma" pågrund av fildelning

Skrivet av Wip3:

Skaplig skrämseltaktik!?

Jag har läst nånstans för att polisen ska få göra husrannsakan så krävs det att brottet som man misstänks för ska ge fängelse?
Att dela ut en film ger inte fängelse, vad jag vet?

Att de begärt ut uppgifterna enligt IPRED-förfarandet betyder att de inte får använda uppgifterna i brottmål. Det handlar om helt andra beviskrav än i brottmål här. Ingen kommer pröva det i domstol, för förutom att målet kanske slängs ut finns risken att de dömer till mycket lägre ersättning än de kräver.

Krävs ingen husrannsakan för att samla in bevis för övrigt, det som finns beskrivet i upphovsrättslagen är bara intrångsundersökningen som görs med hjälp av Kronofogden, och det är egentligen det förförandet som är tänkt att användas för att samla in bevis från datorer. Det är inte gratis att göra en intrångsundersökning däremot. Intrångsundersökningen får bara leta efter just det som intrångsundersökningen berör också, och om någon laddar ner skräpet som dessa går efter så tror jag inte de sparar grejerna på diskarna.

Skrivet av Petterk:

Att de begärt ut uppgifterna enligt IPRED-förfarandet betyder att de inte får använda uppgifterna i brottmål. Det handlar om helt andra beviskrav än i brottmål här. Ingen kommer pröva det i domstol, för förutom att målet kanske slängs ut finns risken att de dömer till mycket lägre ersättning än de kräver.

Krävs ingen husrannsakan för att samla in bevis för övrigt, det som finns beskrivet i upphovsrättslagen är bara intrångsundersökningen som görs med hjälp av Kronofogden, och det är egentligen det förförandet som är tänkt att användas för att samla in bevis från datorer. Det är inte gratis att göra en intrångsundersökning däremot. Intrångsundersökningen får bara leta efter just det som intrångsundersökningen berör också, och om någon laddar ner skräpet som dessa går efter så tror jag inte de sparar grejerna på diskarna.

Aha, tack för förklarande.

Om man sparar nåt så har man väl krypterat sina diskar? Du är ju inte tvungen att ge ut nyckeln?

Hur hittar dom en fildelare?
Sitter dom och seedar en torrent eller har dom direktkontakt med ISP?
Menar, hört att folk som streamade med Popcorn-Hour fick hem böter t.ex. TPB nedladdningar likväl eller andra stora kända sajter, hur stor är chansen att någon åker dit via t.ex. private tracker?
Enda som går här är att polisen bett ISP övervaka trafik från Popcorn-Hour eller hur arbetar dem?
Är det ISP eller Hemsida som övervakas?

Skrivet av Niivpzi:

Hur hittar dom en fildelare?
Sitter dom och seedar en torrent eller har dom direktkontakt med ISP?
Menar, hört att folk som streamade med Popcorn-Hour fick hem böter t.ex. TPB nedladdningar likväl eller andra stora kända sajter, hur stor är chansen att någon åker dit via t.ex. private tracker?
Enda som går här är att polisen bett ISP övervaka trafik från Popcorn-Hour eller hur arbetar dem?
Är det ISP eller Hemsida som övervakas?

Är något företag i Tyskland som övervakar publika (främst?) trackers. De flesta informationsförelägganden handlar om porr eller danska filmer, inget du behöver gå in på en speciell community för att hitta.

Senast redigerat 2020-05-28 13:18
Skrivet av Petterk:

Att de begärt ut uppgifterna enligt IPRED-förfarandet betyder att de inte får använda uppgifterna i brottmål.

Är du säker på detta? Tycker det rimmar illa med fri bevisprövning, som är en grundläggande del av den svenska rättsprocessen. Sannolikt krävs betydligt mer än en logg över nedladdningar och uppgifter om vem som står för abonnemanget som hade ett visst IP vid en viss tidpunkt för att fälla för brott, men det kan säkerligen tillskrivas värde som delbevisning även i brottmål.

----------

I förarbetena står följande:

"Av propositionen framgår att det bör krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Så är i regel fallet om intrånget avser uppladdning av t.ex. en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via Internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Detsamma är fallet när det är fråga om mer omfattande nedladdning. I sådana fall kommer rättighetshavaren alltså att kunna få ut dessa uppgifter. Är det däremot endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut."

Skulle vara intressant att veta var gränsen numera går för såpass omfattande nedladdning att uppgifterna lämnas ut. Det känns som om det är något som inte läggs särskilt stor vikt vid, utan alla förfrågningar enligt IPRED beviljas glatt.

Skrivet av Petterk:

Att de begärt ut uppgifterna enligt IPRED-förfarandet betyder att de inte får använda uppgifterna i brottmål. Det handlar om helt andra beviskrav än i brottmål här. Ingen kommer pröva det i domstol, för förutom att målet kanske slängs ut finns risken att de dömer till mycket lägre ersättning än de kräver.

Intrångsundersökningen får bara leta efter just det som intrångsundersökningen berör också, och om någon laddar ner skräpet som dessa går efter så tror jag inte de sparar grejerna på diskarna.

Ja o nej!
Dom får/ska bara söka efter det som intrångsundersökningen berör JA.
Men hittar dom nåt annat så kan dom använda det som bevis i andra mål/skicka vidare till polis/åklagare som sedan använder detta i andra mål.
Dvs inom svenska rättsväsende så kan olagligt överkomna bevis användas utan problem.

Den/dom som gjorde övertrampet att samla in andra bevis på olagligt sätt kan visserligen ställas inför rätta o fällas för det (troligen extremt ovanligt att detta händer dock), men bevisen kan fortfarande användas.

@PeCe: Tolkningsfråga, men uppgifterna de får ut är inte de som leverantörerna lagrar i brottsbekämpande syfte och beviskravet för informationsföreläggandet är helt annat än vid brottmål. Brottmål behöver mer för att knyta dig till en handling vilket som och ingen bevisning har säkrats via husrannsakan eller intrångsundersökning.

@grizzly666: Då följer inte Kronofogdsmyndigheten domstolens beslut och sökande får betala mer för intrångsundersökningen än de hade behövt. Domstolen kommer ju dessutom sluta bevilja intrångsundersökningar om sökande sysslar med sånt, då det ska vara proportionerligt. Polis och åklagare kan inte göra något med materialet heller, då de inte kommer väcka åtal utan upphovsmannen.

Kronolle lät ju tex Henrik ponten (som dog nyligen) att styra och ställa hur han ville när dom gjorde "hembesök" vilket är helt fel.
Det är ju kronolle som ska ha hand om kontakten vid "besöken" eventuella andra personer har som bäst möjlighet att undersöka saker som tex dator/bärbarhd/etc.

@grizzly666: De letade knappast efter något annat än all warez de själva laddat upp på maskinerna i vilket fall som helst

Skrivet av Wip3:

Jag har läst nånstans för att polisen ska få göra husrannsakan så krävs det att brottet som man misstänks för ska ge fängelse?
Att dela ut en film ger inte fängelse, vad jag vet?

Ungefär så, ja. Så fort polisen misstänker att ett brott har begåtts har de rätt att göra en reell husrannsakan hos den misstänkte för att söka efter föremål som kan vara vid vikt i en brottsutredning. Om polisen dessutom misstänker att det finns bevismaterial i en annan bostad, där den som bor där inte är misstänkt för brott, kan en husrannsakan göras där om det återigen finns skälig grund för att anta att fynden skulle kunna ha en koppling det aktuella brottet. Dvs rent konkret måste det inte finnas något i bostaden som är av vikt för att polisen ska misstänka det och därmed få den befogenheten.

Finns även lagar som ger polisen tillåtelse att göra husrannsakan om man misstänker att det finns föremål i en bostad som kan utgöra fara för liv och hälsa (exempelvis sprängladdningar som kan användas vid terrorbrott) men det har jag väldigt svårt att se skulle kunna appliceras i dessa sammanhang...

Upphovsrättsintrång, vilket ju piratkopiering är, har upp till två års fängelse i straffskalan. Grovt upphovsrättsbrott kan ge längre fängelsestraff. Sistnämnda sort faller dock väldigt sällan in i "Svenssonsammanhang", då det i dessa kulturformer snarare handlar om utbredd spridning av material i stor skala. Exempelvis att man systematiskt kopierar exempelvis film eller spel varpå man sedan lägger upp dessa på internet.

Rent principiellt tror jag dock inte att polisen skulle göra någon husrannsakan ifall de misstänker att man har laddat ner några enstaka filmer. Upphovsrättsbrott av den graden skattas förmodligen tämligen lågt av dem, ffa om man har i åtanke vilka resurser som krävs.

@Nissling: Åklagare får bara väcka åtal om upphovsrättsintrång om det är påkallat ur allmän synpunkt, vilket aldrig kommer hända. Vad polisen misstänker är helt betydelselöst ur det hänseendet, men de, åklagare eller domstol får besluta om husrannsakan om en upphovsrättsinnehavare vill väcka åtal.

När det gäller upphovsrättsintrång har nog alltid förundersökningsledaren varit åklagaren och är den som beslutar om husrannsakan. Det är inget verktyg som är relevant i civilrättsligt förfarande däremot, men där har vi istället intrångsundersökning med hjälp av Kronofogden, men det är inget de som skickar hotbrev någonsin kommer ansöka om.

Advokatfirmorna som skickar så kallade hotbrev har ju aldrig drivit ett mål om upphovsrätt i någon domstol och har inget intresse att så göra. De vet inte ens att de som de hotar har begått något intrång, de har bara fått en lista på IP-adresser av ett par tyska företag.

Det är dessutom i princip ingen som driver brottmål om upphovsrättsintrång längre, inte mot så kallade fildelare iaf.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-atalades-for-fildeln...

Senast redigerat 2020-05-28 23:30: SVT-länk

Senaste propositionen till ändringar av URL föreslår också att ta bort att upphovsrättsinnehavaren (målsägande) kan kan ange brottet (via åklagare) till åtal. Dock ska de då också ändra påkallat ur allmän synpunkt till motiverat från allmän synpunkt. Hur som helst, det lär inte bli lättare att åtala fildelare. De kan fortfarande bli stämda i ett tvistemål, men det kommer inte direkt bli massor sådana kring fildelning heller, resurser kommer läggas på andra immaterialrättsbrott.

Om man skulle få ett sådant brev och sedan begära ut all data de har om mig och hänvisa till GDPR kan de neka då? Detta för att se om de har fler "filer" att hemsöka mig med.

Om de inte kan neka kommer nästa steg. Kan man begära att de rensar alla mina uppgifter?
Vad jag förstår är det inget åtal/tvist ännu? Är de då tvungna att rensa all data de har om mig?

men är det inte så att rätten inte tar sig an summor under en viss gräns för en bekant till mig skulle stämma någon men de fick svar att det inte är lönt för summan är så låg, men ändå var det bra mer än 5000:- så jag skulle iof skita i o betala! jag skulle laddat
upp brevet på avloppsnätet!!!

Skrivet av kribb:

Om man skulle få ett sådant brev och sedan begära ut all data de har om mig och hänvisa till GDPR kan de neka då? Detta för att se om de har fler "filer" att hemsöka mig med.

Om de inte kan neka kommer nästa steg. Kan man begära att de rensar alla mina uppgifter?
Vad jag förstår är det inget åtal/tvist ännu? Är de då tvungna att rensa all data de har om mig?

Du kan absolut begära ut alla personuppgifter de har om dig. Om du skickar in en anmälan så har de 30 dagar på sig att antingen ge ut uppgifterna, eller att ge en legitim förklaring på varför de behöver mera tid. De kan kräva att du identifierar dig på något sätt.

De har inte rätt att neka till din begäran. Det finns vissa grunder för att neka, men jag har svårt att se att någon skulle kunna tillämpas här. Det är då närmast fråga om t.ex. företagshemligheter, att begäran är "unjustified or excessive". Oberoende måste de då ge en motivering, och ge de uppgifter som kan ges med skäliga medel.

Du har ändå ingen rätt att begära att uppgifterna rensas. "Rätten att bli glömd" är extremt begränsad, och gäller i praktiken nästan bara fall där behandlingen baserar sig på antingen samtycke eller ett avtal som redan har uppfyllts. Här handlar det sannolikt om GDPR Art. 6.1(f) om så kallade legitima intressen (juridisk tvist/förberedande av käromål). Att inget ännu har gått vidare till åtal eller käromål betyder inte att det inte finns någon tvist.

Skrivet av bjonss13:

men är det inte så att rätten inte tar sig an summor under en viss gräns för en bekant till mig skulle stämma någon men de fick svar att det inte är lönt för summan är så låg, men ändå var det bra mer än 5000:- så jag skulle iof skita i o betala! jag skulle laddat
upp brevet på avloppsnätet!!!

I fall där intresset är extremt litet kan tingsrätten avsluta målet utan behandling, men 5000kr är nog inte alls så litet. Sen kan tingsrätten uppmana käranden att inte gå vidare, eftersom de anser att det inte är värt att ta det till behandling, men om käranden insisterar så måste saken behandlas.

Det minsta fall (inte i Sverige) jag har hört om var ett fall där en kund hade debiterats 7 euro för en kebab när restaurangen hade en lunchdeal på 6 euro. Han tog saken till tingsrätten och krävde 1 euro tillbaka av restarangen. Tingsrätten avslog käromålet eftersom de ansåg att summan var för liten för att behandlas i tingsrätten. Men jag har nog själv sett fall där tvisten har gällt extremt små summor (typ 500kr).

Skrivet av dauwsktildauwn:

@MrWIB:
Ja, jag läste inte igenom artikeln ordentligt när jag la upp det där för i samma artikel stod det att ingen har hamnat i domstolen ännu. Jag börjar bara bli less på att tänka på allt det här.

@dauwsktildauwn
Hur gick det med påminnelsen?
Har också blivit insyltad i detta och tänkte som 99% av tråden att pappren passar bäst som utfyllnad i soptunnan.
Men som sagt bara 99% säker efter ha läst igenom tråden ett antal gånger.