Så fungerar trådlös laddning – Belkin Boost-Up Wireless Charging

Trådlös laddning är aktuellare än någonsin. I veckans avsnitt berättar Nikka om den fascinerande tekniken bakom Qi och vad alla bör veta om trådlös mobilladdning.

2. Principen bakom trådlös laddning

Det har gått över fem år sedan världens mobiltillverkare började lägga till stöd för trådlös laddning i sina mobilmodeller. Sedan dess har intresset för trådlös laddning både hunnit svalna och pånyttfödas. Det sistnämnda skedde i samband med att Apple gav Iphone stöd för trådlös laddning, vilket inte minst syns i Google Trends.

tradlos_laddning_google_trends.png

Sökintresse för "Trådlös laddning" enligt Google Trends.

Apple överraskade många när de beslutade sig för att inte begränsa Iphone till en egen standard. De valde i stället att bygga in stöd för den redan väletablerade Qi-standarden. Det är idag den överlägset vanligaste standarden för trådlös laddning, men historiskt sett har den haft konkurrenter.

Bland Qi-standardens konkurrenter kan nämnas PMA (Power Matters Alliance), som fick draghjälp av kafékedjan Starbucks. PMA:s dröm var att låta kafébesökare ladda sina mobiler direkt på dedicerade ytor på kaféborden.

PMA (numera Airfuel Alliance) lyckades dock aldrig slå igenom lika stort som Qi. Deras framtidsutsikter grusades ytterligare när Apple valde att ansluta sig till den konkurrerande Qi-standarden och därmed göra den till de facto branschstandard.

tradlosa_laddningsstandarder.png

Qi och Airfuel (f.d. PMA) är konkurrerande standarder för trådlös laddning.

Det råder ingen kompatibilitet mellan Qi och Airfuel. Samsung har dock valt att bygga in stöd för båda teknikerna i de senaste årens Galaxy S, så att dessa mobiler kan laddas med såväl Qi- som Airfuel-laddare.

Principen

Qi-laddning bygger på samma princip som används i transformatorer och elektriska tandborstar. Inuti laddplattan sitter en eller flera spolar som överför energi till en motsvarande spole i mobilen via induktion. För att laddningen ska gå till på ett säkert sätt kommunicerar kretsarna i laddplattan och mobilen med varandra. Det förhindrar bland annat att andra induktiva objekt hettas upp om de råkar läggas på laddplattan.

tradlos_laddning_spolar.png

Qi-laddare överför energi trådlöst via induktion.

För att laddningen ska gå så snabbt som möjligt och med minsta möjliga förluster bör avståndet mellan laddplatta och mobil alltid vara så litet som möjligt. Det är också viktigt att de två spolarna överlappar varandra.

Qi-laddning fungerar även om laddspolarna är något förskjutna från varandra, men för att effektivisera laddningen bör de i största möjliga mån överlappa. Mobilen bör inte heller vara klädd i ett skal med metalldetaljer, då det skärmar av laddspolen.