Så fungerar trådlös laddning – Belkin Boost-Up Wireless Charging

Trådlös laddning är aktuellare än någonsin. I veckans avsnitt berättar Nikka om den fascinerande tekniken bakom Qi och vad alla bör veta om trådlös mobilladdning.

3. Qi-standarden

Precis som alla andra teknikstandarder är Qi-standarden i ständig utveckling. Dagens version 1.2 är fullt bakåtkompatibel med de äldre versionerna. Det innebär att vi som konsumenter slipper fundera över vilken Qi-version våra laddplattor och mobiler följer.

Något vi däremot bör tänka på är vilken laddeffekt som våra laddplattor och mobiler stöder. Alla mobilrelaterade Qi-produkter ingår i Qi Power Class 0, som sträcker sig från 5 upp till 30 W. Alla laddare stöder minst 5 W (kallas Baseline Power Profile). De kan dock möjliggöra laddning på upp till 30 W (Extended Power Profile). Även här råder full bakåtkompatibilitet, där minsta gemensamma nämnare avgör laddeffekten.

power_profile.png

Extended Power Profile möjliggör laddning med upp till 30 W.

En Iphone X kan laddas i upp till 7,5 W, vilket exempelvis innebär att om telefonen placeras på en 15 W-laddare kommer den att ladda med upp till just 7,5 W (exakt laddeffekt beror på batteriets laddning och skick). Om den placeras på en 5 W-laddare kommer den att laddas med upp till 5 W. Det finns alltså inga risker med att använda en underdimensionerad laddare, utöver att laddningen kan ta lång tid.

Alla Qi-certifierade produkter listas i på den officiella webbplatsen. Ifall produkten saknas där är den inte certifierad. Det betyder inte att den per automatik är farlig, men däremot att den inte har kontrollerats av ett godkänt laboratorium. En icke-certifierad laddplatta skulle exempelvis kunna sakna de säkerhetsmekanismer som krävs för att förhindra uppvärmning av olyckligt placerade metallobjekt.

En nödvändig säkerhetsmekanism går under namnet FOD eller Foreign Object Detection. Den måste alla Extended Power Profile-produkter ha stöd för om de ska bli certifierade. FOD gör att laddplattan kan upptäcka om den gör av med mer energi än mobilen tar emot. Skulle det inträffa indikerar det att energin hamnar på villovägar och exempelvis går åt för att värma upp ett intilliggande metallobjekt.

db_belkin.png

Alla certifierade Qi-produkter finns i den officiella databasen.

Observera att informationen i databasen kan vara gammal. På informationssidan om Iphone X står exempelvis att den kan ladda med upp till 5 W. Så var fallet inledningsvis, men Apple har nu höjt maxeffekten till 7,5 W genom en uppdatering av operativsystemet IOS.

Vi kan också konstatera att databasen saknar laddplattor från så kallade white-label-märken (produkter som tillverkas på samma fabrik för flera olika varumärken). Det beror på att fabriken har certifierat produkten under sitt eget namn i stället för under alla varumärken. Detta certifieringsförfarande är helt okej enligt gällande riktlinjer, men det försvårar tyvärr för oss konsumenter.