AMD Ryzen Threadripper 1950X och 1920X

Ryzen Threadripper är en stor processorlansering på flera sätt och representerar AMD:s återkomst till entusiastsegmentet på allvar. SweClockers hårdtestar Ryzen Threadripper 1950X och 1920X.

27. Legacy Compatibility Mode för högre prestanda i spel

Även om AMD:s Threadripper-familj av processorer främst kommer till sin rätt när det gäller produktivitet och professionellt användande, är det givetvis även kompetenta modeller för spelande. Det finns dock vissa speltitlar som agerar problematiskt ihop med för många tillgängliga logiska trådar, där dessa problem kan yttra sig i prestandatapp eller i värsta fall att spelet inte startar.

threadripper_legacy.png

För att stävja dessa problem, och potentiellt kunna erbjuda högre spelprestanda i utvalda titlar, har AMD implementerat en funktion de kallar legacy compatibility mode i företagets mjukvara Ryzen Master. Genom att aktivera denna funktion sker två huvudsakliga ändringar, där det främst handlar om att kärnor stängs av hos Threadripper-processorerna.

För Ryzen TR 1950X avaktiveras totalt åtta kärnor, vilket lämnar kvar åtta kärnor i klusterkonfigurationen 4+4. Gällandes lillebror Ryzen TR 1920X avaktiveras sex kärnor, vilket i praktiken ger sex tillgängliga kärnor enligt klusterkonfigurationen 3+3. SMT förbli aktiverat på båda modellerna, vilket tillgängliggör sexton respektive tolv logiska trådar för operativsystemet.

Ovanpå detta ställs plattformens konfiguration för minnesåtkomst om till lokal åtkomst (NUMA) från grundinställningen där denna är distribuerad (UMA). I praktiken innebär detta en något lägre minnesbandbredd med en vinst i form av lägre minneslatenser, något som i vissa fall kan ge prestandafördelar för just spel.

High

Speltitel

AMD Ryzen TR 1920X

AMD Ryzen TR 1920X (LCM)

Battlefield 1

122/111

122/111

The Witcher 3

113/105

112/94

Fallout 4

72/54

72/53

Total War: Warhammer

122/107

122/106

Civilization VI

66/49

79/63

Low

Speltitel

AMD Ryzen TR 1920X

AMD Ryzen TR 1920X (LCM)

Battlefield 1

166/154

167/145

The Witcher 3

136/110

135/109

Fallout 4

86/74

86/74

Total War: Warhammer

175/153

174/153

Civilization VI

79/58

94/73

Vi valde att testa funktionen ihop med Ryzen TR 1920X, där då totalt sex kärnor stängdes av. Som synes i resultaten ovan var prestandaskillnaden i det stora hela oförändrad, med undantag för Civilization VI, där prestandan ökar drastiskt när kärnor stängs av. Enligt AMD är just denna speltitel särskilt känslig för ett överflöd av logiska kärnor, vilket förklarar de uppmätta resultaten.