Guide: Hur nätaggregat fungerar och vad du ska tänka på

Gemensamt för alla datorer är – de går på el. SweClockers går igenom hur nätaggregat fungerar och vad du ska tänka på vid köp.

7. Kylning, fläkt och värmeutveckling

Värmen som uppstår i nätaggregatet måste kylas bort. Detta sker genom en rad värmeflänsar som monteras på de aktiva komponenterna men även passiva komponenter så som kondensatorer, spolar och transformatorer mår bra av att jobba vid en låg temperatur. Lätt tänker ni och smäller på en fläkt.

Helt så enkelt är det inte då verkningsgraden faller vid högre temperaturer och även om nästan alla komponenter kyls kanske en missas. Det går att mäta vilka komponenter som blir varma genom en värmekamera men om resultatet ska vara riktigt exakt måste temperaturen loggas på komponenterna med precision.

PSU_guide_01.jpg

Temperaturmätning på komponenter.

PSU_guide_02.jpg

En alternativ mätning som utförds under utvecklingen av nätaggregat. Denna för elektromagnetisk strålning.

Under Computex 2019 var undertecknad förbi Be Quiets monter där de demonstrerade hur temperaturen mättes och det som sker kan närmast beskrivas som ett ormbo. Två olika typer av mätningar utfördes med sensorer för att säkerställa att temperatur och elektriska störningar inte överskrider de satta gränsvärden.

PSU_guide_20.jpg

Kylflänsar för kylning av värmepunkt på kretskortet.

Med mätningar kan specifika värmepunkter, så kallade hot-spots, identifieras. Här har tillverkaren valt att montera kylflänsar på kretskortet men inte direkt kopplat på en värmealstrande komponent.

Fläkt och aktiv kylning

Då en del av energin blir värme måste detta kylas bort. I riktigt påkostade nätaggregat behöver fläkten sällan snurra vid lättare laster. När det väl behövs aktiv kylning så är det fläkten som ansvarar för detta.

PSU_guide_15.jpg
PSU_guide_16.jpg

Fläkten är en komponent som märkesspecifika nätaggregat kan utmärka sig på. I Silent Power 11 har Be Quiet monterat en 135 mm-fläkt vilket är i större laget av vad som får plats.

Fläkten är dock inte utbytbar för konsument och använder inte heller samma kontakt som vanliga datorfläktar. I mindre formfaktorer än ATX är det ofta fläkten som är något som får stryka på foten då ett mindre format innebär mindre fläkt. En fläkt som oftast låter mer vid last.

Vissa moderna nätaggregat med hög verkningsgrad erbjuder dessutom driftlägen på fläkten där den helt enkelt inte snurrar tills dess att temperaturen eller effektuttaget når en viss nivå. Har du ett nätaggregat och fläkten inte snurrar så kan det vara så att du har ett nätaggregat med semi-passiv fläktdrift.

StraightPower11_850W_Fan_curve.jpg

Fläktkurvan för Be Quiet Straight Power 11.

Fläkten i nätaggregaten går för det mesta inte att styra, vilket har gjort komponenten till en ljudbov i många entusiasters tysta datorbyggen. Fläktdriften brukar representeras i form av en hastighetskurva på fläkten mot effektuttag.