Guide: Hur nätaggregat fungerar och vad du ska tänka på

Gemensamt för alla datorer är – de går på el. SweClockers går igenom hur nätaggregat fungerar och vad du ska tänka på vid köp.

6. Verkningsgrad och 80 Plus-märkning

Verkningsgrad beskriver hur effektivt ett nätaggregat är på att omvandla energin från vägguttaget (primärsidan) till datorn (sekundärsidan). Ett idealt nätaggregat hade haft en verkningsgrad om 100 procent vilket dessvärre inte existerar. Just 80 Plus-märkningen handlar om verkningsgraden och visualiserar detta på ett bra sätt för konsumenter.

Ett nätaggregat med effektmärkning 400 W och verkningsgrad på 80 procent klarar av att leverera 400 W till datorn och alla dess komponenter men kommer kräva mer energi ur vägguttaget.

Verkningsgrad.png

I vårt exempel skulle alltså nätaggregatet använda 500 W från väggen, den överskjutande effekten om 100 W är ineffektivitet och blir värmeförluster i nätaggregatet vid omvandlingsprocessen. Verkningsgraden kan omöjligt vara högre än 100 procent.

En hög verkningsgrad är alltså önskvärd, mindre energi går förlorad till förluster, förluster som sedan måste kylas bort. En mer effektiv enhet innebär lägre värmeutveckling procentuellt vilket öppnar upp för mindre nätaggregat och tystare kylning.

80 Plus-certifiering

80 Plus är en märkning som ges, med olika graderingar, från oberoende testorgan, vilka utför tester på nätaggregat. Tillverkarna får bekosta denna certifieringsprocess vilket kan förklara varför det existerar nätaggregat som visserligen är dugliga men som saknar certifieringen.

Efficiency.png

85+ ska inte blandas ihop med 80 Plus certifieringen.

Vidare krävs det att nätaggregatet kan testas vid båda stora fasspänningarna som används i världen, 110 V och 230 V.

Vissa tillverkare vill inte bekosta processen men vill ha marknadsför nätaggregat med alternativa, snarlika och missvisande märkningar så som 85+. Dessa är egentligen bara märkningar från tillverkarna själva och saknar den legitimitet som 80 Plus har med sina oberoende tester.

Belastning

10%

20%

50%

100%

80 PLUS

-

80%

80%

80%

80 PLUS Bronze

-

82%

85%

82%

80 PLUS Silver

-

85%

88%

85%

80 PLUS Gold

-

87%

90%

87%

80 PLUS Platinum

-

90%

92%

89%

80 PLUS Titanium

90%

92%

94%

90%

Om en enhet ska fungera på de två fasspänningarna som används i världen, 110 V och 230 V, måste enheten konstrueras för detta, vilket påverkar priset. För en dyr plattform är prispåslaget mellan att ha stöd för 110 V eller ej mer eller mindre försumbart.

Som vi kan se i tabellen ovan så ligger verkningsgraden som högst vid cirka 50 procent belastning. Dock är fallet i verkningsgrad inte speciellt hög om belastningen går till 20 procent eller 100 procent.

Devisen "Försök köpa ett nätaggregat som ligger vid 50 kapacitet vid last" är inte fel, men med handen på hjärtat är detta något som vi borde lägga bakom oss med tanke på fallet i verkningsgrad är mer eller mindre försumbar.

Varför saknar då ett nätaggregat märkningen? Är det för att tillverkaren har sparat in på certifieringskostnaden? Saknas det stöd för en av de två fasspänningarna? Uppnår modellen inte tillräckligt hög verkningsgrad? Det är inte helt självklart vad som är orsaken och hur du som köpare bör agera.

IMG_0823.jpg

Konstlasten som SweClockers använder för sina tester av nätaggregat.

Lättast är att leta efter tester på modellerna ute i medierna. Jonas basar bland annat för Sweclockers eminenta tester av nätaggregat. Att själv testa vilka nätaggregat som är bra är svårt att göra då det krävs dyr och otymplig utrustning.