Testpilot: Arlo Video Doorbell – smart dörrklocka med kamera

Kenneth "Yoshman" Jonsson sätter tänderna i en färsk kamerabestyckad ringklocka, men växelspänning och lagar är besvärliga.

4. Svenska regler

...ställer till det

law.png

Arlo framhåller vidvinkelobjektivet som en stor fördel. Ur ren övervakningssynpunkt är det naturligtvis trevligt att täcka ett väldigt stort område, framförallt ihop med de konfigurerbara aktivitetszonerna.

Problemet är att kameraövervakning är väldigt hårt reglerat i Sverige. Viss förenkling har skett för privatpersoner, och sedan ett par år tillbaka är det tillåtet att sätta upp kameror för att övervaka sin egen tomt.

Från datainspektionen:

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att

  • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde

  • du kamerabevakar i egenskap av privatperson

  • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll

Att uppfylla de kraven med en vidvinkelkamera som typiskt kommer vara riktad från huset är utmanande även med en relativt stor tomt.

Front

Höger sida visar hästhagen, utanför tomten.

Side

Det mesta är inom tomtgränsen, men här och var syns grannes mark i bakgrunden.

För egen del täcker kameran in områden väl utanför tomtgränsen både på framsidan och vid dörren mot altanen, och detta på "landet" med långt till grannar och stor tomt.

Att som privatperson filma utanför sin privata egendom är associerat med en rad krav, bl.a. hantering av personuppgifter enligt GDPR, så i praktiken är det något man bör undvika helt.

Från datainspektionens sida med information för privatpersoners kameraövervakning

Kamerabevakning utanför ditt hem

Om du vill filma en plats utanför ditt hem måste du följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Detsamma gäller om du vill dela med dig av inspelat filmmaterial till en större krets människor, till exempel genom publicering på sociala medier.

Den som bedriver bevakning utan stöd av privatundantaget blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran, även om man bevakar som privatperson. En personuppgift kan till exempel vara en bild på en person som går att identifiera, direkt eller indirekt.

Personuppgiftsansvaret innebär att du måste uppfylla en rad krav enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Du ska även vara beredd på att tillgodose de rättigheter som finns för den som filmats. Detta innebär bland annat att du måste informera om din bevakning och ange dina kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Enligt dataskyddsförordningen är det inte tillåtet att som privatperson kamerabevaka sina grannar mot deras vilja.