Ny svensk lag ska stoppa kinesiskt 5G

En ny lag ska stänga ute kinesiska 5G-aktörer från den svenska infrastrukturen. Enligt uppgifter är siktet inställt på Huawei.

USA och Kina befinner sig för närvarande i en långdragen handelskonflikt där telekomoperatören Huawei står i centrum. Den svenska regeringen förbereder nu en ny lag som ska stänga ute kinesiska bolag från upprättande av 5G-infrastruktur, och enligt uppgifter till SVT är målet med lagen att stänga ute Huawei.

Den nya lagen ska röstas igenom i höst och ger myndigheterna Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmakten i uppgift att föreslå de villkor som ska gälla för företag som deltar i upprättande av 5G-infrastruktur. Ett exempel på de villkor myndigheterna ska definiera är de företag som ska tillåtas leverera utrustning till de svenska 5G-näten.

anders-ygeman.jpg

Anders Ygeman (S), digitaliseringsminister.

Säpo och Försvarsmakten har redan inlett samtal med Post- och telestyrelsen (PTS) om att etablera rutiner för de nationella säkerhetskrav som ska vara gällande för utbyggnad av 5G i Sverige. Källor till SVT hävdar att detta regelverk har det uttalade syftet att stänga ute Huawei från att leverera 5G-teknik till svenska telekomnätverk, detta då det anses representera en säkerhetsrisk.

Anledningen till att diskussion och införande av lagen sker relativt snabbt är att en auktion för nya 5G-licenser äger rum i början av år 2020. När licenserna har tilldelats är operatörerna fria att köpa in nödvändig utrustning och infrastruktur, och här ska den nya lagen stänga ute aktörer som kan representera ett hot mot svensk säkerhet.

Den här lagändringen gör det ju möjligt att neka ett tillstånd om en leverantör skulle utgöra ett hot mot svensk säkerhet. Det ger också möjlighet att återkalla tillstånd från operatörerna. Vi kan helt enkelt inte tillåta säkerhetsfarliga komponenter. Jag och regeringen har sett ett värde i att ha den nya lagstiftningen på plats innan auktionen för nya 5G-licenser görs i början av 2020.

Enligt den svenska digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) ger den nya lagen möjlighet att neka leverantörer tillstånd om de representerar säkerhetshot, men också att återkalla 5G-licenser från operatörer som inhandlar utrustning som äventyrar svensk nationell säkerhet.

Utrustning från Huawei är frekvent förekommande i svenska mobilnät inom 3G och 4G, och företaget gick för några år sedan om Ericsson som världens största leverantör av mobilnät. Enligt svenska telekomoperatörer som SVT pratat med anses dock Huawei inte vara ett säkerhetshot och ett uteslutande av företagets teknik medför stora förändringar i bolagens infrastruktur.

5G-nätverken kommer att genomsyra hela samhällena. Det handlar inte bara om kommunikation mellan människor utan mellan prylar, självkörande bilar och kritisk infrastruktur. Det är då det inte blir acceptabelt med sådana oklarheter som finns kring Huawei. Än så länge är det till exempel mycket som är höljt i dunkel vad gäller ägandet av Huawei.

I Norge har telekomoperatören Telia redan brutit kontakterna med Huawei och skrivit avtal med svenska Ericsson om utbyggnaden av 5G i landet. I centrum för oron runt Huawei och säkerhet är frågan om statlig inblandning, något Jerker Hellström från Totalförsvarets Forskningsinstitut betonar.

Betänkelser runt företagets ägande är något Huaweis globala kommunikationschef Joe Kelly inte känns vid. I intervjuer hävdar han att företaget är privatägda och att alla beslut fattas av företagets ledningsgrupp och inga andra. Han menar också att det skulle märkas om ett så stort globalt företag som Huawei ägnade sig åt olämpliga aktiviteter.

Som bolag har vi som princip att lokal lagstiftning gäller. Vi följer alltid svenska lagar och regler till hundra procent och vi har inga förpliktelser gentemot kinesiska eller andra myndigheter.

Huaweis Norden-chef Kenneth Fredriksen lyfter vidare fram att bolaget alltid agerar utifrån lokal lagstiftning, och att de på svensk mark inte har några förpliktelser mot andra myndigheter än svenska.

En omedelbar effekt den nya lagen får är ökad försäljning för svenska Ericsson. Som den enskilt största aktören efter Huawei gynnas Ericsson både på den inhemska marknaden och på andra internationella marknader som genomför liknande lagstiftning. En potentiell risk är att Huawei lämnar de internationella marknaderna helt, vilket kan representera problem om delar av bolagets teknik inte finns i konkurrenternas utbud.

Den nya lagen ska klubbas igenom någon gång under hösten 2019. Frågan behandlas i SVT-programmet Vetenskapens värld med titeln "5G – supertekniken som skrämmer". Programmet sänds i kväll den 14 oktober klockan 20:00 i SVT2, men finns redan att beskåda på SVT Play.

Läs mer om telekomkonflikten runt Huawei: