Rapport: Kemikalieskatten flyttar handel av elektronik utomlands

I en ny rapport om digitaliseringens påverkan på handeln konstaterar HUI Research att en allt större internationell handel gör lokala påläggsavgifter till en direkt nackdel för svenska handlare.

Under det senaste årtiondet har internationella handeln ökat i konsumentled. Denna handel sker över digitala e-butiker, och i en ny rapport konstaterar HUI Research att denna internationella handel medför att påläggsavgifter som kemikalieskatten negativt påverkar svenska handlares förmåga att konkurrera.

HUI Research bedriver forskning och analys av svensk handel och turism, och ägs av branschorganisationen Svensk Handel. I en ny rapport (PDF) utförd på beställning av Elektronikbranschen har HUI Research undersökt digitaliseringens påverkan på prissättningen på svenska elektronikhandeln.

HUIResearch.jpg

En slutsats i rapporten är att den ökade internationella e-handeln har både pressat priser och ökat transparensen för produkternas prissättning, något som gjort det svårare att höja priser på elektronik i Sverige. Som resultat av detta blir också påläggsavgifter som kemikalieskatten, privatkopiering och pant på elektroniska produkter en stor nackdel för svenska handlare.

Nationella ekonomiska särregler som läggs på konsumentpriset styr i praktiken konsumenterna mot att e-handla från utlandet istället för att handla i Sverige. Konsekvensen blir att svenska jobb försvinner och att skattebasen urholkas.

HUI Research konstaterar vidare att de miljömässiga fördelarna med vissa påläggsavgifter riskerar att utebli. En följdeffekt av den internationella handeln har blivit att produktutbudet på den svenska marknaden till största del liknar utbudet på de internationella marknaderna, vilket leder till att det kostnadsmässigt är fördelaktigt för svenska konsumenter att handla från internationella handlare.

Klas Elm, VD för Elektronikbranschen som beställt utredningen, konstaterar följande i samband med rapportens publicering.

Svenska politiker behöver förstå att dagens handel är internationell och om svenska handlare tvingas hålla för höga priser tappar de affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland. Politiker kan inte längre bestämma vad som ska köpas, utan bara var handeln sker. Nationella pålagor flyttar handeln utomlands och svenskarna kommer att gå miste om svenska butiker och produkter som inte kommer att erbjudas den svenska marknaden.

Kemikalieskatten trädde i kraft den 1 juli år 2017 med syftet att minska farliga kemikalier i konsumentprodukter, exempelvis flamskyddsmedel. Skatten har kritiserats både av företag men även av Elektronikbranschen som även tidigare beställt rapporter om skattens påverkan på svensk handel.

Privatkopieringsersättningen är en avgift som tas ut på elektroniska produkter som kan lagra rörlig bild och musik, en avgift som går till Copyswede. Privatkopieringsavgiften är en modernisering av den tidigare kassettersättningen från den tid då primärt musik levererades på kassettformatet.

Läs mer om svensk handel:

Erbjudande: Kaffemugg och Hardware Dreams

Sista chansen att beställa SweClockers legendariska modermodemet-mugg! Nu tillsammans med de allra sista exemplaren av t-shirten Hardware Dreams.
Just nu: 399 kronor inklusive frakt!

Köp här!