Brev från comhem, misstänkt upphovsrättsbrott

Brev från comhem, misstänkt upphovsrättsbrott

fler som har fått?

är det bara packa och flytta ut till skogen?

Rättighetshavare till tv-program, filmer och annat upphovsrättsskyddat material kan vid misstänkt upphovsrättsbrott (till exempel illegal fildelning) vända sig till domstol med en begäran om att domstolen ska beordra en internetleverantör att lämna ut viss information till rättighetshavaren – ett så kallat informationsföreläggande. Denna information består oftast av namn och adress på de kunder hos internetleverantören som är kopplade till de IP-adresser som rättighetshavaren misstänker ha använts vid illegal fildelning eller annat upphovsrättsbrott.
Com Hem lämnar aldrig ut denna typ av information till rättighetshavare innan vi, genom domstolsbeslut, tvingas lämna ut dessa uppgifter. I de fall domstolen efter sin prövning beslutar att Com Hem måste lämna ut informationen till rättighetshavaren ska Com Hem tidigast en månad och senast tre månader efter utlämnandet informera berörda kunder om att utlämning har skett.

Troligtvis kommer du att få ett brev av Njord eller något annat skojarbolag om att du laddat ner en film olagligt likt här:
https://www.sweclockers.com/forum/trad/1511367-fatt-kravbrev-...

Det är bara att ignorera.

Ska du segla med piratflagg så tunnla, tycker du vpn är komplicerat så kör en proxy till din torrentklient ( du fyller i fem fält i din Klient och klart ).

Nu när du väl är påkommen så har jag bara ett tips:
Neka neka neka

Det är extremt svårt att döma någon då dom ska kunna påvisa vem gjort vad.

Telia och Com Hem är dom som lämnar ut flest ip av alla leverantörer.

2019 Totalt utlämnade IP-adresser.

Telia 11446 st
Com Hem 8129 st
Telenor 6555 st

Den 1 oktober 2019 trädde Sveriges nya datalagringslag i kraft. Den påbjuder bland annat en generell lagringsskyldighet för alla tele- och internetoperatörer i Sverige, som från och med nu måste lagra abonnent- och trafikinformation om alla sina kunder åt de brottsbekämpande myndigheterna, även om det saknas brottsmisstanke. Lagen strider mot både EU-rätten och EU-domstolen, som har understrukit att datalagring endast ska användas när det finns särskilda, starka skäl för det, och aldrig på ett generellt sätt. Vissa svenska operatörer har dock gjort raka motsatsen, även innan denna nya lag infördes.

https://utpressningskollen.se/?event=find&provider=

PROTOKOLL
2020-02-24

står mål PMÄ 2595-20 på min oxå

står att man kan maila domstolen för att ta del av beslutet

är det den här dom kommer att skicka ut då?
https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/Spridningskollen...

Skrivet av Harry2006:

https://utpressningskollen.se/?event=find&provider=

PROTOKOLL
2020-02-24

står mål PMÄ 2595-20 på min oxå

står att man kan maila domstolen för att ta del av beslutet

är det den här dom kommer att skicka ut då?
https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/Spridningskollen...

2020-02-03 - 2020-02-24 - Kan ju vara lite jobbigt om man tankat porr mellan dessa datum på ch-lina

Skrivet av Guggen64:

Telia och Com Hem är dom som lämnar ut flest ip av alla leverantörer.

2019 Totalt utlämnade IP-adresser.

Telia 11446 st
Com Hem 8129 st
Telenor 6555 st

Hur många kunder har respektive leverantör?
Hur stor del av den totala kundbasen misstänks för brott kontra antalet IP som lämnas ut?
Jag tycker att de där siffrorna på egen hand säger mycket lite.

Skrivet av milkab:

2020-02-03 - 2020-02-24 - Kan ju vara lite jobbigt om man tankat porr mellan dessa datum på ch-lina

kan ju vara vem som helst
kusiner, kompisar mm som har tillgång till min wifi när dom är på besök

Skrivet av Harry2006:

kan ju vara vem som helst
kusiner, kompisar mm som har tillgång till min wifi när dom är på besök

Absolut, man ska absolut inte betala!
Bedrägeri rakt igenom, men vissa kommer betala, tyvärr.

Släng direkt i soptunnan, obegripligt att ingen satt åt det där företaget ännu, någon som vet vilka personer som ligger bakom Njord?

såg nu att det hade varit uppe på uppdrag granskning, verkar ju bara skicka ut på må och få utan bevis, som sagt, släng i soptunnan

https://www.svt.se/special/kravbreven/#toppen

https://www.domstol.se/stockholms-tingsratt/om-tingsratten/ak...

I media – främst SVT – förekommer just nu rapportering om massutskick av kravbrev till enskilda för påstådd olovlig fildelning av film. Enligt uppgifter förekommer att det i breven hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. Många personer som fått kravbrev hör också av sig hit till domstolen. Domstolen vill därför klargöra några saker.

Patent- och marknadsdomstolen har inte något med de aktuella kravbreven att göra. Domstolen prövar däremot vissa ärenden om s.k. informationsförelägganden och kravbreven kan ha viss koppling till beslut som domstolen har meddelat i dessa ärenden.

Lagstiftningen och förfarandet kring informationsförelägganden

I de olika lagar som skyddar immateriella rättigheter - bl.a. upphovsrättslagen - finns regler om informationsförelägganden. Denna lagstiftning bygger på ett EU-direktiv och kallas ibland för IPRED-lagstiftningen. Enligt lagstiftningen kan domstolen - på begäran av en rättighetshavare - bl.a. förelägga en internetoperatör att ge rättighetshavaren information om vem som står som innehavare av ett visst internetabonnemang (dennes namn och adress). För att få till stånd ett sådant föreläggande krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att abonnemanget har använts för att begå ett immaterialrättsintrång (exempelvis använts för att olovligen tillgängliggöra en film på internet).

Bifaller domstolen begäran ska uppgifterna om abonnentens namn och adress lämnas till rättighetshavaren och inte till domstolen. Domstolen har alltså inte tillgång till dessa uppgifter och vet därför inte vilka personer som står som innehavare av internetabonnemangen. Berörda abonnenter ska dock få en underrättelse från sin egen internetoperatör. Underrättelsen ska skickas tidigast efter en månad och senaste efter tre månader från det att uppgiften lämnades ut. Tanken är att rättighetshavaren kan använda uppgifterna bl.a. för att undersöka det eventuella intrånget och säkerställa rätten till eventuell ersättning.

Patent- och marknadsdomstolens prövning - innebörden av ett informationsföreläggande

Ett beslut om informationsföreläggande från domstolen innebär alltså att domaren har ansett att det är sannolikt att det har begåtts ett immaterialrättsintrång med användning av det aktuella internetabonnemanget.

Domstolen har däremot inte prövat om det är fullt bevisat att något intrång har skett eller vem som i så fall kan hållas ansvarig för detta intrång.

Domstolen har heller inte tagit ställning till någon ersättningsfråga, varken om någon ersättning ska betalas eller vilket belopp som i så fall är skäligt.

Senast redigerat 2020-07-22 11:47

dum fråga men måste man ladda ner hela filen eller räcker det med att man har börjat ladda för att bli "dömd"

Troligen räcker det med delar, de ser ju att du börjat ladda ned den iaf?

Oavsett, torka röven med pappret.