Vad är windows powershell och .net?

Vad är windows powershell och .net?

Vad är detta? Något man behöver eller kan avinstallera?

Nej det ska du inte röra. Det är komponenter som är en del av Windows.

Powershell är en mer utvecklad kommandotolk. .net är bibliotek som program och delar av OS:et ibland använder sig av.