Ja till IPRED

Riksdagen har idag röstat ja till den kontroversiella IPRED-lagen. Upphovsrättsinnehavare har nu fler möjligheter att bekämpa piratkopiering.

IPRED gör det möjligt för rättighetshavare att begära ut personuppgifter bakom ett IP, utan att gå till polisen. Om rättighetshavaren ser sitt verk piratkopieras kan hon gå till domstol med bevis, och domstolen kan sedan tvinga internetleverantören att ge ut kunduppgifterna.

Tanken med lagen är att göra det lättare för rättighetshavaren att stämma fildelare. Förhoppningen är att fildelning därför ska minska. Riksdagen har idag röstat ja till lagen. Justitieminister Beatrice Ask kommenterar:

Den som skapar film och musik ska få med lagen få bättre möjligheter att ingripa mot intrång i upphovsrätten.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade mot. De anser att lagen är ett hot mot den personliga integriteten. IPRED träder i kraft den första april.

Källa: SvD.