EU-utskott rekommenderar stärkt skydd för privatlivet

Ett EU-utskott som arbetar med mänskliga rättigheter har idag röstat för en rapport som rekommenderar medlemsstater att respektera privatlivet på internet.

Det är EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, LIBE, som röstat för rapporten som uppmuntrar ett stärkt skydd för personlig integritet på internet. Rapporten innehåller många punkter som ställer sig mot massövervakning som FRA-lagen.

En av punkterna i rapporten, författad av svenska Inger Segelström, säger att medborgares internettrafik endast får övervakas om en husransakningsorder utfärdats innan. Övervakning utan sådant tillstånd beskrivs som ”oacceptabelt”.

Rapporten beskriver även vikten av anonymitet på internet, där medborgare i medlemsstater inte bör hindras möjligheter till anonym kommunikation

Rick Falkvinge som är partiledare för Piratpartiet kallar rapporten för en ”sensation”. Falkvinge kommenterar på sin blogg:

Rapporten verkar fantastisk. Den kräver inte bara att Sverige omedelbart avskaffar FRA-lagen om allmän avlyssning, utan också att Sverige lägger ner alla planer på att genomföra privatpolislagen Ipred.

Om LIBE:s rapport kommer att leda till några ändringar av FRA-lagen eller IPRED återstår att se.

Källa: Piratpartiet.