Lättare att komma åt fildelare

Näringsutskottet har idag sagt ja till IPRED-lagen. Utan invändningar från Riksdagens utskott är det mycket troligt att den kontroversiella lagen går igenom.

Den 25 februari beslutar riksdagen om IPRED. Idag har näringsutskottet sagt ja till lagen. Utskottet skriver i sitt pressmeddelande:

Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel ska få bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Näringsutskottet sade på tisdagen ja till regeringens förslag.

IPRED-lagen bygger på ett EU-direktiv och gör det möjligt för upphovsrättinnehavare att själva begära ut uppgifter om fildelare, utan att gå via polisen. Den som sett sitt verk piratkopierat kan gå med bevis till domstol, och domstolen kan sedan tvinga internetleverantörer att lämna ut personuppgifter.

Tanken bakom den nya lagen är att förenkla för upphovsmän att sätta fast fildelare och kräva skadestånd för brott mot upphovsrättslagen. IPRED-lagen kan också avskräcka internetanvändare från att piratkopiera.

Att näringsutskottet ställt sig bakom förslaget är en vinst för IPRED:s förespråkare, eftersom riksdagen oftast röstar igenom lagförslag som passerat utskotten. Om IPRED-lagen röstas igenom ska den börja gälla från den första april.

Källa: Näringsutskottet.