Wozniak till Fusion-io

Applegrundaren Steve Wozniak anställs av SSD-specialisterna på Fusion-io.

Amerikanska Fusion-io har snabbt gjort sig kända för blixtsnabba SSD-lösningar där lagringsenheter kopplas samman i kluster och ansluts direkt till PCI Express. Detta ger hastigheter som mäts i gigabyte per sekund.

I sin roll på Fusion-io kommer Wozniak att ge råd till företagets vd Don Basile om den framtida marknadsutvecklingen, samråda med ledande befattningshavare på företagets FoU-enhet och kartlägga framtida möjligheter för produktutveckling.

Seldom have I seen technology advances that win in almost every way at the same time, in terms of speed, capacity, reliability, endurance, power usage and simplicity.

Steve Wozniak grundade tillsammans med Steve Jobs och Ronald Wayne företaget Apple Computer. Efter en flygplansolycka 1982 slutade han på Apple och har sedan dess engagerat sig i unga företag i IT-branschen.