Tv-licens för sändningar på nätet

Enligt svensk lagstiftning klassas alla apparater som kan ta emot tv-sändningar som tv-mottagare. Med Sveriges Televisions kommande webbsatsning blir alla moderna datorer över en natt licenspliktiga.

Den som idag undviker att betala tv-licens genom att inte äga en mottagare kan med SVT:s kommande webbsatsning bli tvungen att betala ändå. Computer Sweden rapporterar att Sveriges Television har långt gångna planer på att börja sända tv via internet, och därmed räknas alla datorer som är kapabla att kopplas upp till internet som tv-mottagare.

En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.

SVT:s distributionschef Jan-Olof Gurinder ser inga hinder för att datorer ska avgiftsbeläggas när webb-tv-sändningarna väl är igång.

Det är snarare ett konstaterande att det händer när en pc börjar användas på det sättet. Det skulle uppkomma även om ett annat tv-bolag börjar köra en tv-tjänst som gör apparaten till en tv-mottagare.

För den som redan betalar tv-licens innebär nysatsningen ingen skillnad. För kapitalsvaga studenter och IT-intensiva företag kan däremot SVT:s webbsatsning kännas i plånboken. Avgiften för 2009 är 519 kronor per kvartal eller 2 076 kronor per år. Företag måste betala en avgift per tio mottagare. För en affärsverksamhet med 200 datorer innebär detta en extra utgiftspost på 41 520 kronor per år.

Om datorer avgiftsbeläggs kvarstår frågan om dagens 3G-uppkopplade mobiltelefoner också ska falla under lagen om tv-licens. I så fall drar förmodligen debatten om att lägga public service på skattesedeln istället igång på nytt.

Källa: Computer Sweden.