AMD tappar marknadsandelar

Advanced Micro Devices marknadsandelar krymper. Den dalande processorförsäljningen slår direkt mot företagets redan ansträngda kassakista.

Både AMD och Intel har rapporterat fallande processorförsäljning i samtliga segment. Efterfrågan på processorer har minskat sedan det tredje kvartalet 2008, då den så kallade finanskrisen slog till med full kraft.

Enligt ny statistik från Mercury Research minskade processorförsäljningen med 18 procent det fjärde kvartalet i jämförelse med kvartalet innan. Totalt såldes 75,4 miljoner x86-processorer.

Sedan slutet av 2007 har AMD tappat marknadsandelar till huvudkonkurrenten Intel, en trend som även fortsatte under det fjärde kvartalet 2008. AMD:s andel av marknaden är nu 17,0 procent, ned från 17,7 procent det tredje kvartalet och 23,3 procent från i slutet av 2007.

Det finns dock en ljusglimt på horisonten. Marknadsandelarna har visserligen minskat överlag, men när det gäller processorer för stationära datorer ligger AMD kvar på samma andel som det fjärde kvartalet 2008. Totalt såldes 35,6 miljoner processorer för stationära datorer, varav 24,7 procent från AMD och 74 procent från Intel.

Källa: X-bit labs.