Google Earth 5.0 – res i tiden och ta en titt under vattnet

Den senaste versionen av kartprogrammet Google Earth adderar funktioner som att bläddra bakåt i tiden och att kunna dyka under vattenytan.

Med Google Earth har internetanvändare möjligheten att resa runt en virtuell jordglob fylld med satellitbilder, kartor och byggnader i 3D. Version 5.0 (beta) har dessutom en historikfunktion som kan visa hur områden utvecklas med tiden.

En annan nyhet är att världshaven är på väg att kartläggas med både 3D-modeller och filmer från expeditioner. Google Earth-sessioner kan dessutom spelas in för att exempelvis visa upp en ”resa” för släkt och vänner.

Version 5.0 finns tillgänglig på utvecklarnas webbplats.