1 miljard människor på Internet

Antalet människor på internet har nu passerat den magiska milstolpen 1 miljard. Internetanvändningen väntas nu öka i rasande takt, främst i Latinamerika.

De senaste åren har internetanvändningen ökat i bland annat Asien, och den höga befolkningsmängden gör att regionen har flest antal användare. Enligt statistiken, sammanställd av marknadsanalysföretaget Comscore, bor 41 procent av alla internetanvändare i regionen.

Antalet uppkopplade invånare väntas fortsätta öka i asiatiska länder, men enligt Comscore är det Latinamerika som kommer att rusa snabbast. Endast 7,4 procent av världens uppkopplingar är baserade i latinamerikanska länder.

The U.S. is slowing down in its growth and momentum, but Latin America, with social networking and the mobile Internet, is expected to gain momentum over the next few years.

Sett till enskilda länder är det Kina som står för flest internetanvändare, nära 180 miljoner. USA kommer på andra plats med dryga 167 miljoner uppkopplade invånare. Längre ned på listan kommer mängder av västländer, och nära 70 procent av alla internetanvändare bor i Nordamerika eller Europa.

Antalet användbara IPv4-adresser uppgår till något över tre miljarder, och väntas ta slut redan år 2010–2011. Internetleverantörer och andra som tillhandahåller infrastrukturen arbetar på övergången till IPv6, som ökar antalet användbara adresser med astronomiska proportioner.

Källa: CNet.