Vinstmaskinen Intel mot förlust

Intel varnar för att företaget kan gå med förlust detta kvartal. Det skulle i så fall vara den första gången på över tjugo år som Intel förlorar pengar.

Det senaste kvartalen har inte varit positiva för datorindustrin. Mycket få tillverkare har visat upp kvartalsrapporter som motsvarar förväntningarna. Intel har tack vare sin storlek klarat sig relativt bra, men nu ser det ut som att världens största halvledartillverkare kan gå med förlust.

I ett internt meddelande som Bloomberg tagit del av skriver Intels vd Paul Otellini att företaget mycket väl kan förlora pengar detta kvartal. Tillverkaren har sedan tidigare gått med vinst hela 87 kvartal i rad, vilket är nästan 22 år.

Den rådande ekonomiska krisen har kraftigt minskat efterfrågan på datorhårdvara. Detta har tvintat Intel att dra ned på produktionstakten. För att öka försäljningen har priserna på flera populära processormodeller sänkts, bland annat när det gäller den storsäljande Core 2 Quad-familjen.

Paul Ottelini ser inte ljust på framtiden, och vågar inte heller förutspå hur marknaden utvecklas,. Detta är första gången på över 34 år som Intel inte kunnat ge en prognos över framtida finanser.

För att rida ut stormen planerar halvledartillverkare flera åtgärder. Intel kommer att undvika nyanställningar och stoppa löneökningar. Eventuellt kan anställda dessutom få sänkt lön.

We will be focusing on every nickel. Every dollar counts.

Om åtgärderna ger resultat får vi veta först i april.

Källa: Bloomberg.