Hårda tider för moderkortstillverkare

En av de fyra stora tillverkarna Asus, MSI, Gigabyte eller ECS lägger ned moderkortstillverkningen inom tre år. Detta förutspår MSI som menar att marknaden inte är stor nog för alla.

Enligt Henry Lu, vd på MSI:s produktavdelning, kommer "the Big Four" snart att bli tre. Moderkortsmarknaden växer inte längre, och på vissa håll har efterfrågan till och med sjunkit.

Att mindre moderkortstillverkare lägger ned ger utrymme för de fyra stora att vara vinstdrivande den närmaste tiden. I det långa loppet, om marknaden inte växer, kommer dock vinstmarginalerna att krympa för mycket. Därför räknar Henry Lu med någon av de fyra stora moderkortstillverkarna kommer att upphöra med tillverkningen inom tre år.

Sedan i höstas har marknaden för bärbara datorer gått förbi den stationära, och efterfrågan på moderkort för vanliga persondatorer har därför fallit. Finanskrisen har dessutom påverkat försäljningen. Ingen av de stora fyra nådde försäljningsmålen för 2008.

MSI:s mål var att sälja 20 miljoner moderkort 2008, men försäljningen stannade vid 16 miljoner. Även Gigabyte sålde färre moderkort än planerat. Asus lyckades sälja lika många moderkort som året innan, men intäkterna ökade inte.

Om Henry Lus spådomar infaller vet vi först år 2012.

Källa: Digitimes.