Intel slår försäljningsrekord

Trots en stundande lågkonjunktur kan processorjätten Intel stoltsera med den högsta omsättningen i företagets historia.

Det tredje kvartalet 2008 var Intels totala omsättning 10,2 miljarder dollar, vilket med dagens växlingskurs blir ungefär 75 miljarder kronor. Jämfört med föregående kvartal har omsättningen stigit med 8 procent, men ökningen från motsvarande kvartal 2007 stannade vid endast cirka 1 procent.

Rörelseresultatet, vilket är skillnaden mellan företagets inkomster och utgifter, var under det tredje kvartalet 3,1 miljarder dollar. Detta är en ökning med 37 procent jämfört med samma kvartal året innan, en siffra många företag i branschen bara kan drömma om. Ett annat nyckeltal är företagets resultat (tar hänsyn till finansiella vinster, förluster samt skatter) för perioden, vilket i det här fallet stannar på 2 miljarder dollar.

Intel meddelar att siffrorna är de bästa någonsin i företagets historia, trots den rådande finansiella oron. Dock skedde huvuddelen av försäljningen innan de stora börsfallen, och troligtvis kommer nästa kvartal att påverkas mer av konjunktursnedgången. Intel beräknar ändå en omsättning på mellan 10,1 och 10,9 miljarder dollar för det fjärde kvartalet 2008.

Processorjättens kvartalsrapport innehåller också en del andra intressanta siffror. Exempelvis har den nedbantande processorn Atom genererat 200 miljoner dollar i omsättning, och hela 3 miljarder dollar har spenderats på forskning och utveckling. Med andra ord spenderar Intel en summa motsvarande halva AMD:s årsomsättning enbart på forskning och utveckling under ett enda kvartal.

Källa: Intel.