EU varnar för högljudda MP3-spelare

Miljoner människor riskerar att få permanenta hörselskador av allt för ljudliga MP3-spelare, enligt en ny forskningsrapport.

En forskningsrapport skriven på uppdrag av EU varnar för att miljontals unga människor runt om i Europa är i riskzonen för permanenta hörselskador. MP3-spelare och andra portabla mediaspelare kritiseras som den största bidragande orsaken.

Enligt rapporten räcker det med för hög volym fem timmar i veckan under fem års tid för att skada hörseln. Många moderna portabla mediaspelare klarar av volymer över 89 decibel, helt utan kvalitetsförlust. Detta är mycket högre än vad EU:s arbetsmiljölagstiftning tillåter.

There has been increasing concern about exposure from the new generation of personal music players which can reproduce sounds at very high volumes without loss of quality

EU beräknar att mellan fem och tio procent av alla musiklyssnare ligger i riskzonen, vilket är upp emot tio miljoner människor i den europeiska unionen. EU-kommissionen uppskattar att det sålts mellan 124 och 165 miljoner MP3-spelare i Europa under de senaste fyra åren.

Källa: Reuters.