Lag mot piratkopiering 2009

I våras framkom ett förslag från regeringen hur piratkopiering på nätet kan bekämpas. Ett första steg är att låta upphovsmän själva begära ut personuppgifter.

I mars detta år publicerade justitie- och kulturministern regeringens förslag på hur upphovsrätten kan skyddas även på nätet. Sedan dess har det varit tyst, men nu har lagförslaget kommit långt i beslutsprocessen och kan tas i bruk den 1 april nästa år.

Tidigare har upphovsmän som sett sitt verk piratkopierat fått gå till polisen. Med den nya lagen kan rättighetsinnehavaren istället gå direkt till domstol. Domstolen kan sedan, om upphovsmannen har tillräckliga bevis, begära ut personuppgifter från internetleverantören.

Den nya lagen gör det även olagligt att medverka till upphovsrättsbrott. Detta skulle kunna användas för att komma åt personer bakom webbsajter som exempelvis The Pirate Bay. Den som äger rättigheterna till ett verk ska dessutom, om det är nödvändigt, ha rätt att samla in information om fildelare.

Lagen är baserad på det så kallade sanktionsdirektivet, som härstammar från EU. Detta direktiv kritiserades redan förra året. Daniel Westman, som är forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, kommenterar förslaget:

Jag ser en fara i att det kan missbrukas. Någon kan fabricera bevis, och det blir svårt för domstolen att upptäcka eftersom det inte finns någon som talar emot, ingen motpart som strider mot utlämnandet av personuppgifterna. Det finns en risk att lagen används till exempel för att ta reda på vem som sprider obekväma åsikter på nätet.

Källa: IDG.