EU vill ha utbytbara batterier

Ett nytt direktiv från EU föreslår att alla batterier ska gå att byta ut med enkla medel. Detta skulle bland annat tvinga Apple att designa om en mängd produkter.

Bly, kadmium och kvicksilver är några av ingredienserna i moderna batterier som påverkar miljön negativt. Genom att kräva att batterier i elektroniska produkter ska vara enkla att lossa och byta ut hoppas EU förhindra att dessa miljögifter dyker upp på soptippar och sipprar ut i naturen.

Enligt förslaget ska minst 25 procent av alla batterier i mindre elektroniska apparater som mp3-spelare och mobiltelefoner återvinnas år 2012. Fyra år senare ska siffran öka till 45 procent.

Exakt vad ett "enkelt löstagbart batteri" egentligen innebär är ännu oklart, men det pratas om att användaren själv ska kunna komma åt batteriet utan att behöva skruva upp enheten. Om så blir fallet kan Apple tvingas designa om en mängd produkter.

Ipod, Iphone och Macbook Air är några av apparaterna som berörs. I de två förstnämnda produkterna är skalen limmade, vilket gör det extra krångligt att komma åt batteriet. Med Macbook Air behöver istället hela 19 skruvar lossas för att komma åt innandömet.

Utöver miljöaspekten kan direktivet ge både fördelar och nackdelar för slutanvändare. Den uppenbara fördelen är att det blir lättare att byta ut batteriet. Den negativa konsekvensen handlar istället om att det blir svårare för ingenjörerna att integrera batteriet i enheten, vilket kan fördyra tillverkningen och göra att den estetiska biten blir lidande.

Källa: The Register.