Microsoft vägrar ge bort Windows Mobile

Mjukvarujätten Microsoft vägrar ge ut operativsystemet Windows Mobile gratis, trots att konkurrenterna satsar på andra affärsmodeller.

Operativsystem för så kallade smarta telefoner kommer idag främst från fyra olika leverantörer: Microsoft, Nokia, Apple och Google. Två av dessa är gratis för mobiltelefontillverkare att använda, Google Android och Nokia Symbian.

Microsoft har dock inga planer på att ge bort sitt operativsystem. Mjukvarujätten hävdar att mellan 8 och 15 dollar per licens är ett rimligt pris, och att kostnaden till och med kan vara en fördel. Mobiltelefonleverantörerna kan nämligen ställa högre krav eftersom de betalar för operativsystemet.

Steve Ballmer, vd på Microsoft, menar också att det är oklart vad Google och Nokias affärsmodeller egentligen går ut på. Detta gör enligt honom mobiltelefontillverkarna osäkra på på relationen till mjukvaruleverantörerna.

It's interesting to ask why would Google or Nokia, Google in particular, why would they invest a lot of money and try to do a really good job if they make no money. I think most operators and telecom companies are skeptical about Google. Handset makers are skeptical of Nokia, operators are skeptical of Google, I think by actually charging money people know exactly what our motivations are.

Situationen är dock inte fullt så kaotisk som Microsoft beskriver den. Google försöker med Android öka det mobila användandet av Internet och därigenom locka användare till de egna tjänsterna. Nokias affärsmodell handlar istället om att säkra en stor marknadsandel och locka fler tredjepartsapplikationer.

Källa: Reuters.