EU röstar om nätets framtid

På onsdag röstar EU-parlamentet om det kontroversiella telekompaketet, som innehåller hundratals lagförslag som berör Internet. Kritiker menar att vissa av dessa förslag kan filtrera och övervaka Internet, och stänga av fildelare.

Telekompaketet uppmärksammades först i juli, då några EU-utskott röstade ja till lagen. Det innebär att lagförslaget går vidare till EU-parlamentet, som röstar om lagen nu på onsdag. Om förslaget antas av parlamentet blir förslagen lag och måste implementeras i Sverige.

Lagen kallas för telekompaketet och består av mängder av lagar och regleringar. Tanken är att harmonisera regleringen av telekomföretag och internetleverantörer över nationsgränserna. Från början fick lagen inte mycket uppmärksamhet då den mest innehöll okontroversiella förslag, som att alla EU-länder ska använda samma larmnummer. Flera hundra tillägg har dock tillkommit från företag och lobbygrupper, så lagen är nu mer svepande.

Totalt handlar det om 800 tillägg som tillkommit till telekomlagstiftningen, och exakt vad alla punkter innebär är inte helt klart. Olika grupper har dock gått igenom förslagen, och vissa kan tolkas som att EU och privata företag kommer få mycket makt att kontrollera och reglera Internet.

Enligt Erik Josefsson, som varit aktiv i bland annat Föreningen för en Fri Informationsinfrastruktur, innebär lagen att domare i olika EU-länder kan beordra att webbsidor blockeras. Ett exempel som nämns är Ebay, som kan filtreras om någon upptäcker att en användare säljer piratkopior på sidan. Denna filtrering skulle även kunna påverka Blocket och The Pirate Bay.

Josefsson har även i ett meddelande till svenska EU-parlamentariker skrivit att telekompaketet kan ge olika organisationer möjligheten att övervaka Internet, precis som med FRA-lagen.

Men till skillnad från FRA som har ett statligt mandat så handlar det här om privata aktörer med ett naturligt intresse av att veta mer om var och en av oss för att till exempel kunna skicka riktad reklam (men då alltså på en helt annan nivå än det vi är vana att få hem i brevlådan).

Piratpartiet skriver i ett pressmeddelande att lagförslaget även öppnar upp för avstängning av fildelare. Detta förslag var uppe på tapeten tidigare i våras, men röstades ner i Sverige. Piratpartiet kommenterar:

Nu finns risken att förslaget dyker upp igen. När lobbyisterna misslyckas med att få igenom sina förslag i ett land använder de EU som bakdörr.

Flera andra tillägg i telekompaketet är öppna för tolkning. Bland annat används beskrivningar som ”lagliga applikationer” vilket skulle kunna tolkas som att det finns olagliga applikationer – datorprogram som EU inte tillåter. Lobbyorganisationen BSA har även i ett förslag talat om DRM/kopieringsskydd inbyggd i hårdvara, som en slutgiltig lösning på piratkopieringsproblemet.

EU-parlamentet röstar om lagen på onsdag. Två svenska EU-parlamentariker, Eva-Britt Svensson (v) och Christofer Fjellner (m), har uppmärksammat problemen med vissa av tilläggen och har skrivit förslag för att stryka dessa.