OpenGL 3.0 färdig för lansering

Version 3.0 av OpenGL-specifikationen är publicerad. Den nya öppna standarden bjuder inte på många nyheter, vilket gör många utvecklare besvikna.

OpenGL är en standard som beskriver ett programmeringsgränssnitt för 2D- och 3D-grafik. Fördelen jämfört med Direct3D är att implementationer finns tillgängliga för flera olika operativsystem, inte enbart Microsoft Windows. Spel och applikationer som använder OpenGL är därför relativt enkla att föra över till exempelvis Linux och Mac OS X.

Sedan ett par år tillbaka har arbetsgruppen bakom OpenGL arbetat på version 3.0 av specifikationen. Under arbetets gång har flera smygtittar publicerats, och många av nyheterna har antytt att OpenGL 3.0 är en stor uppdatering som löser flera av irritationsmomenten i tidigare versioner.

Nu har den slutgiltiga specifikationen publicerats, och många av de tidigare diskuterade ändringarna är inte inkluderade. Missnöjda utvecklare säger därför att den nya versionen borde kallas 2.2 istället.

Överlag är stämningen låg på diskussionsforum om OpenGL. Arbetsgruppen har prioriterat bakåtkompatibilitet istället för radikalare förbättringar, något som inte uppskattas av alla mjukvaruutvecklare.

En av de mer kända användarna på OpenGL-forumet anser att den nya specifikationen passar bättre till CAD än datorspel, och att de större ändringarna som behövs för att OpenGL ska kunna utmana DirectX 10 har slopats för att CAD-industrin inte ska behöva skriva om gammal kod.

Arbetsgruppen bakom OpenGL försvarar dock den nya versionen och meddelar att specifikationen gradvis kommer att förfinas, och större ändringar implementeras allt eftersom.

Hittills är det känt att Nvidias drivrutin med versionsummer 180 kommer att stödja OpenGL 3.0. Hur det står till med AMD och Intel är än så länge okänt.

Källa: Slashdot.