Ebay hotade av piratjakt

På världens största auktionssida Ebay säljs inte enbart äkta och helt lagliga varor. En amerikansk organisation hotar nu att stämma Ebay om de inte blir bättre på att märka användare som säljer piratkopierad mjukvara.

Ebay har de senaste åren blivit utsatta för ett flertal stämningsansökningar från företag som Tiffany, Hermès och Louis Vuitton. Gemensamt för alla företagen är att de försöker hålla Ebay ansvariga för vad som säljs via sidan, även om Ebay i sig inte är involverad i själva transaktionen. I fallet med Tiffany hölls rättegången i USA och resultatet blev att Ebay inte kan hållas ansvariga för vad som säljs via dem. Stämningarna från Hermès och Louis Vuitton hölls däremot i Frankrike och i dessa rättegångar förlorade Ebay och har fått betala hundratals miljoner kronor i skadestånd.

Once notified, they will do something. What they won't do is what we consider pre-emptory, proactive measures.

Nu hotas Ebay av ytterligare en stämning, den här gången från Software and Information Industry Association (SIIA) vilket är en amerikansk organisation bestående av mjukvarutillverkare. Enligt en talesman för organisationen arbetar Ebay alldeles för dåligt med att lösa problem innan de uppstår, och idag tas auktioner innehållande piratkopierad mjukvara endast bort efter att organisationen eller någon annan påpekat att mjukvaran som säljs uppenbarligen är piratkopierad.

SIIA sägs länge ha försökt få Ebay att ändra sitt arbetssätt och exempelvis märka användare som tidigare fått auktioner innehållande olaglig mjukvara borttagen, så att köpare lättare kan se att försäljaren kanske inte har rent mjöl i påsen. Organisationen vill också införa någon form av straffsystem, men hur detta skall fungera beskriver de inte.

De båda parterna skall ha diskuterat problemet under flera år, men då Ebay inte har tagit till sig synpunkterna från SIIA funderar de därför på att stämma auktionssidan. Då SIIA är en organisation baserad i USA och utslaget i Ebay mot Tiffany blev att auktionssidan inte kan hållas ansvarig för vad som säljs är det troligt att utfallet i en eventuell stämning blir till Ebays fördel.

Enligt SIIA är upp till 75 procent av all mjukvara som säljs på Ebay piratkopierad. Företag så som IBM och Oracle sägs stå bakom de synpunkter SIIA har på Ebay.

Källa: Afterdawn.