Svenska internetleverantörer kritiska mot brittisk piratkamp

Brittiska politiker och internetleverantörer har nyligen kommit överens om att samarbeta för att stoppa den illegala fildelningen. Bland annat ska varningsbrev skickas ut till användare som bryter mot upphovsrättslagen, och det talas om ”restriktioner” för den som fortsätter. Svenska internetleverantörer är kritiska.

Enligt en överenskommelse mellan Brittiska staten, internetleverantörer och nöjesindustrin ska fildelare få varningsbrev på posten. Fortsätter fildelningen ska bredbandsleverantören vidta nödvändiga åtgärder och lägga in restriktioner i uppkopplingen. Vad "restriktioner" egentligen innebär är oklart, men förslag som diskuterats är sänkt nedladdningshastighet och begränsad mängd trafik.

Svenska leverantörer säger nej till förslaget, och vill inte se någon liknande lösning i Sverige. Annika Kristersson som är presschef på Tele2 säger till Svenska Dagbladet:

Vi vill inte agera polis och känner att ett system likt det i Storbritannien är djupt integritetskränkande. Det skulle innebära att vi är tvungna att övervaka våra kunder.

Även Bahnhofs vd Jon Karlung, som sällan missar en chans att kommentera politiska händelser som rör Internet, är kritisk.

Det här med att man ska strypa uppkopplingar och sänka hastigheterna visar på en stor amatörism. Folk har till exempel ip-telefoner: ska de inte kunna ringa till 112? Idag görs en massa ärenden på internet.

Telia ser hellre att industrin utvecklar lagliga alternativ, och Bredbandsbolaget kommenterar att de inte ”agerar […] polis på någon annan än myndigheternas direktiv”.

Mindustrins intresseorganisation IFPI är däremot positiva. Magnus Mårtensson, jurist på organisationen, kommenterar:

Det här påståendet att de ska agera polis är bara en ren dimridå. Rättighetsinnehavaren tar på sig att ta fram ip-adressen och skickar uppgiften till leverantören som sedan kan skicka ut ett brev. Som vi ser det finns två alternativ: antingen kommer vi frivilligt överens, eller så får lagstiftaren ge oss möjlighet att vända oss till domstol. Ur rättssäkerhetssynpunkt är så klart det andra alternativet bäst.

IFPI har tidigare varit inne på hårdare tag mot fildelare, exempelvis att abonnemanget stängs av. Organisationens talesman Lars Gustafsson ser gärna att fildelare stängs av helt och hållet.

Ägnar man sig åt olaglig verksamhet får man räkna med att man blir utsatt för vissa motåtgärder. Kan operatörerna stänga av dem för att de inte betalar räkningen på 40-50 kronor så borde operatörerna kunna stänga av personer när de begår ett brott.

Källa: SvD.