Krympt Phenom sänker energiförbrukningen

I början av det fjärde kvartalet kommer AMD att lansera nya Phenom-processorer. Enligt de första testerna kommer energiförbrukningen att vara märkbart lägre.

När tillverkare förbättrad tillverkningstekniken hos processorer inträffar främst två saker, bättre egenskaper och därigenom bättre prestanda samt lägre tillverkningskostnad. Det förstnämnda kommer av att energiförbrukningen ofta kan minskas vid samma hastighet som tidigare och det blir då möjligt att öka klockfrekvensen. Kostnaden att tillverka produkten blir lägre eftersom fler enheter får plats på samma yta som tidigare, styckkostnaden sjunker helt enkelt.

Den nya Phenom-processorn från AMD som skall lanseras i början av kvartal fyra kommer att vara tillverkad med hjälp av 45 nanometers-teknik. En asiatisk sida har nu fått tag på en av dessa processorer och jämfört dess energiförbrukning med en äldre version gjord i 65 nanometer. Båda processorerna använde sig av samma spänning (1,224 volt) vilket är missvisande då den nya processorn mest troligen kommer att använda sig av en lägre spänning. Värt att notera är att mätningarna har gjorts på hela systemet, och inte enbart processorn, men testet ger ändå en fingervisning om hur stor skillnaden kommer att vara.

När datorn vilar och inte arbetar kräver de båda systemen 154 respektive 147 watt, men andra ord en relativt liten skillnad på ungefär 5 procent. Under belastning presterar dock Phenom-processorn gjord i 45 nanometer betydligt bättre, och skillnaden är nu uppe i 12 procent. Då mätningarna är gjorda på hela systemet och inte enbart processorn är skillnaden mellan de båda processorerna egentligen större.

Även temperaturen under belastning jämfördes mellan de båda enheterna. Den äldre processorn hade en maximal temperatur på 40 grader celsius och den nyare stannade på 31 grader. Som kylning användes en Zalman CNPS9500 LED.

Som tidigare nämnts kommer spänningen dessutom att sänkas på den nya versionen och en ännu större skillnad både på energiförbrukning och på temperatur är därför att vänta när de nya produkterna kommer att börja säljas i slutet på året.

Källa: itOCP.