Nvidia på jakt efter bättre tillverkningsteknik

Medlemmarna av industriorganisationen SOI meddelar idag att de mottagit Nvidia som ny medlem. Även om grafikkortstillverkaren själv inte har några fabriker som tillverkar kretsar, vilket SOI är en specifik teknik för, är SOI intressant för Nvidia ur flera aspekter.

Silicon-On-Insulator (SOI) har utvecklats av främst IBM och visades för första gången upp i slutet av 1998. Den första processorn som använde tekniken lanserades på marknaden år 2000 och processortillverkaren AMD har använt SOI i sina mest avancerade processorer sedan introduktionen av Athlon 64 år 2003.

SOI är en teknik som gör det möjligt att isolera enskilda kisellager i en krets från varandra, och på så sätt bygga kretsar på höjden. Genom isoleringen som ofta består av kiseldioxid störs de olika lagren av kretsen inte av varandra, och kan på så sätt arbeta enskilt. Tekniken blev allmänt känd i och med att AMD meddelade att deras kommande processor Athlon 64 skulle använda sig av den, och en viss del av denna processors framgång tillskrivs just SOI.

Grafikkortstillverkaren Nvidia har själva inga fabriker som tillverkare kretsar, utan hyr istället in sig hos andra tillverkare som exempelvis TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Att Nvidia nu visar intresse för SOI genom att gå med i dess konsortium kan därför tolkas på två sätt. Ett alternativ är att Nvidia har planer på att själva starta produktsfabriker, men då detta kräver enorma investeringar är det inget troligt scenario.

Nvidia is pleased to join the SOI consortium. We are looking forward in participating on the advancement of such an innovative technology and its applications to future products

Istället är Nvidia antagligen intresserade av SOI för att kunna anpassa sina grafikkort efter denna tillverkningsteknik och på så sätt få fram bättre produkter. Genom att hela tiden utveckla sina grafikkretsar och ta del av nya tillverkningstekniker kan Nvidia få fram snabbare och bättre produkter.

AMD som var först ut med att använda sig av SOI-tekniken i storskalig produktion äger idag Nvidias största konkurrent ATI. Om även ATI är intresserade av SOI är okänt.

Andra medlemmar i konsortiumet SOI förutom Nvidia är bland annat AMD, IBM, Samsung och TSMC. Intel har än så länge inte visat något intresse för SOI och är idag inte medlem i SOI-konsortiet.

Källa: X-bit labs.