Rambus och Qimonda överrens om licenser

Patentföretaget Rambus har den senaste tiden varit på tapeten efter att de stämt Nvidia för att olovligt ha nyttjat några av företagets uppfinningar. Nu meddelar dock en av världens största minnestillverkare att de har slutit avtal med Rambus.

I mars 2005 kom Qimondas ägare, Infineon, och Rambus överrens och de tidigare stämningsansökningarna mellan de båda företagen drogs tillbaka. Överenskommelsen gick ut på att Infineon skulle betala 5,85 miljoner dollar varje kvartal till Rambus. Avtalet sträckte sig fram till och med slutet av 2007, och först nu har alltså parterna återigen kommit överrens.

Det nya avtalet är i princip exakt samma som det förra, men med ett tillägg. Ifall Infineon säljer dotterbolaget Qimonda kommer den nya ägaren inte att automatisk få ta del av Rambus patent, utan istället måste nya avtal förhandlas fram.

This amendment paves the way for further cooperation between our two companies. We look forward to collaborating with Rambus to develop state-of-the-art memory products for the high-volume computing and consumer electronics markets.

Många av de patent Rambus idag har i sin portfölj är mycket omtalade. Flera tillverkare både vad gäller minneskretsar och andra kretsar som interagerar med dessa har ännu inte erkänt Rambus som den rättmätiga ägaren av patenten. Ett flertal stämningsansökningar där Rambus är inblandade pågår just nu på olika platser i världen.

Att en av världens största tillverkare av minneskretsar återigen väljer att erkänna Rambus patent kan bero på två saker. Antingen anser Infineon att patenten är korrekta, eller så är licenskostnaderna som Rambus begär mindre än vad kostnaden skulle bli om företaget istället skulle försöka försvara sig i domstol.

Qimonda tillverkar bland annat de nya minneskretsarna som används i ATI Radeon HD 4870 (GDDR5).

Källa: Business Wire.