Energisnålare DDR3

Med varje ny minnesstandard kommer högre hastigheter, men också lägre energiförbrukning. Den nya DDR3L-standarden är just ett steg i denna riktning.

Datorminnen byggdra kring SDRAM-tekniken lanserades på marknaden för första gången år 1993. Sedan dess har mycket hänt och nya tekniker så som DDR, DDR2 och DDR3 har lanserat. Gemensamt hos dessa tre nya minnesspecifikationer är att de alla i grunden bygger på den 15 år gamla SDRAM-tekniken.

SDRAM

DDR

DDR2

DDR3

DDR3L

Spänning

3,3 Volt

2,5 Volt

1,8 Volt

1,5 Volt

1,35 Volt

Procentuell skillnad

-

24 %

28 %

17 %

10 %

På senare tid har ett flertal tillverkare av datorprodukter börjat fokusera på sina produkters energibehov. Bland annat har nätaggregat blivit mer energieffektiva och datortillverkare har satt upp specifika mål om hur mycket mindre energi deras datorer skall kräva inom en viss tid. JEDEC har som ett steg i denna process godkänt en ny minnesstandard kallad DDR3L som kräver en 10 procent lägre spänning jämfört med DDR3.

Som synes har den procentuella skillnaden mellan varje ny minnesteknik avtagit mellan de senare teknikerna jämfört med exempelvis DDR och DDR 2. Men trots att spänningsminskningen hos DDR3L endast är 10 procent uppges elbesparingen i många fall vara det dubbla.

De nya DDR3L-minnena skall enligt uppgift vara helt bakåtkompatibla med övriga DDR3-minnen. Om moderkortet som används dock inte kan anpassas till den lägre spänningen kommer användaren inte att kunna ta del av det lägre energibehovet.

This committee intends to continue evaluating proposals for further VDD reductions in the future, possibly 1.25V or even lower. We hope that System designers will consider making their system designs flexible to take advantage of lower VDD options in the future.

JEDEC passar samtidigt på att meddela att de kan tänka sig att sänka spänningen hos DDR3-standarden ytterligare om intresse från branschen finns.

Källa: X-bit labs.