Fläkt utan rörliga delar kan revolutionera kylning

Ett nytt företag har tillverkat en fläkt utan rörliga delar. Istället utnyttjar fläkten elektriska fenomen för att flytta luft. Tillverkaren säger att fläkten är den största förbättringen inom kylningsområdet sedan värmerörens uppkomst.

Den senaste tiden har vi sett mycket innovation inom kylningen. För inte så länge sedan visade MSI upp en fläkt som drivs helt av värme, istället för elektricitet. Under en längre period har vi sett hur vanliga moderkort utrustas med värmerör, vilket för bara för några år sedan var exklusivt för bärbara datorer. Nu har ett företag som heter Thorrn Micro Technologies visat upp en fläkt utan rörliga delar.

En fläkt utan rörliga delar låter nästan som ett skämt eftersom fläktar vanligtvis associeras med mekaniska produkter med motorer och blad. Thorrn Micro kallar sin produkt för en solid state-fläkt och den har inte mycket gemensamt med konventionella roterande fläktar. Fläkten är 15 gånger 15 millimeter stor och är främst till för mobila enheter.

Produkten fungerar tack vare ett fenomen som kallas för koronaurladdning. Fläkten består av kablar som genererar en svag plasma av joniserad gas. Dessa kablar ligger mellan oladdade ledare och skapar ett starkt elektriskt fält. Jonerna kommer att stöta ifrån vanliga luftmolekyler, och ett luftflöde skapas.

Ett av problemen med att använda elektricitet är att det finns risk för bågar och urladdningar som kan vara skadliga för näraliggande komponenter. En stor del av Thorrn Micros arbete har varit att kontrollera urladdningarna så att produkten är säker.

Enligt Thorrn Micro är fläkten den kraftfullaste i sin storlek. Fläkten kan flytta 35 gånger mer luft än andra fläktar i samma storlek, och kan bibehålla en luftstyrka på 2,4 meter per sekund. Fläkten kan därför vara ett bra alternativ i mobila enheter. Med den kraftfulla fläkten är det möjligt att tillverka handdatorer som är varmare och kraftfullare än tidigare utan att produkten blir klumpigare.

Produktens skapare säger att tekniken kan kyla en elektronisk komponent på 25 watt med en produkt mindre än en kubikcentimeter. I framtiden kan fläktarna byggas in i komponenterna själva för ännu kompaktare mobila enheter. Thorrn Micro hoppas att fläkten kan börja säljas kommersiellt nästa år.

En film som visar hur produkten fungerar finns hos National Science Foundation.

Källa: Dailytech.