EU vill använda Bittorrent

Att infrastruktur är en mycket viktig del i dagens samhälle förvånar troligen inte någon. EU har därför reserverat cirka 130 miljoner kronor för att utveckla ett distributionssätt för TV genom att använda sig av den "ökända" Bittorent-tekniken.

Idag är det extremt dyrt att distribuera TV-kanaler till alla invånarna. Antingen måste satteliter skjutas upp i rymden, hundratals master byggas eller specialkablar grävas in i var och varannan lägenhet. På senare tid har man därför satsat mer och mer på att distribuera TV över Internet genom de vanliga fiberkablarna. Exempelvis kan de flesta större Internetoperatörer idag erbjuda minst ett tiotal kanaler direkt över Internet här i Sverige.

Men dagens teknik som används för att förmedla TV över Internet är inte utvecklat eller anpassat för detta medie. Därför har EU tagit beslut om att de skall ta fram ett anpassat gränssnitt för att förmedla TV och lagt undan hela 130 miljoner kronor för detta projekt. Grundtekniken man skall använda sig av är Bittorrent.

Detta är ett mycket kontroversiellt beslut då de flesta förknippar Bittorrent med piratkopiering av just film och serier. Att då EU skall ta fram en teknik som de stora TV-operatörerna skall använda sig av för att förmedla sina TV-program byggd kring denna ”pirat”-teknik kommer troligen vara svårt att förklara för många.

Bittorrent är dock en mycket kompetent teknik och just i det här fallet kommer den gå att använda till sitt yttersta. Varje TV-enhet kommer inte bara att belasta nätet nedströms som sker med dagens tekniker, utan också att hjälpa till att förmedla TV-kanalerna till grannar och övriga användare. Detta sänker belastningen på operatörernas utrustning och borde således innebära en betydligt lägre kostnad för dem, och därigenom också för oss TV-tittare.

Det sägs att en färdig version av tekniken skall finnas så tidigt som i augusti i år, och att tekniken skall finnas ute på marknaden inom 16 månader.

Källa: IDG.