Regeringen tar nya tag om utbyggnad av bredband i hela Sverige

Regeringens nya förslag för bredbandsutbyggnad kommer efter det blir klart att de tidigare satta målen för 2020 inte kommer nås.

Under 2016 presenterade regeringen en målsättning för utbyggnad av bredband i Sverige. Målbilden bestod av tre steg där det första angav att 95 procent av svenska hushåll och företag skulle ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Nyligen blev det klart att målet inte kommer att nås och regeringen presenterar nu en ny strategi för att nå god bredbandstäckning.

Regringen_PTS_bredband.jpg

PTS generaldirektör Dan Sjöblom och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) presenterar det nya förslaget för effektivare bredbandsutbyggnad.

Den 27 juni 2019 fick Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utforma en plan för utbyggnaden av bredband i Sverige. Utredningen landar i en reviderad målsättning som tillsätter extra resurser till att nästkommande mål ska uppnås.

Målet närmast i tid är om stabila mobila uppkopplingar av god kvalitet och ska nås till senast år 2023. När detta nåtts blir nästa milstolpe att 98 procent av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkopplingar om 1 Gbit/s till år 2025.

Regeringens bredbandsmål för perioden 2020–2025:

  • 2020: 95 procent av hushåll och företag i Sverige ska få tillgång till bredband med hastigheter om minst 100 Mbit/s (uppnås ej).

  • 2023: Samtliga hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till stabil mobil uppkoppling och tjänster av god kvalitet.

  • 2025: 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om 1 Gbit/s.

En nyckelkomponent i att nå målen för år 2025 blir att stödpengar ska beviljas för utbyggnad av bredbandsnoder, av PTS kallade avlämningspunkter, som ska placeras i hushållens och företagens närhet. Nätverksoperatörerna blir sedan skyldiga att erbjuda anslutning till dessa mot en skälig avgift.

Det behövs 22 miljarder kronor totalt för att nå alla de bredbandsmål som regeringen har satt upp. Det som regeringen har aviserat nu är 650 miljoner i budgetpropositionen under hösten.

Finansiering av målen för 2023 och 2025 sker genom en statlig investering om 650 miljoner kronor över de kommande tre åren. Enligt en rapport från SVT beräknar PTS att en så omfattande utbyggnad som krävs för målsättningen för både 2023 och 2025 kommer med en kostnad om 22 miljarder kronor, alltså väsentligt mycket mer än de resurser som tilldelas av regeringen.

Samtidigt menar digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) att utbyggnaden inte ska vara helt finansierad av statliga pengar utan vara marknadsdriven, där statliga pengar används i de områden där marknadskrafterna inte tillgodoser de uppsatta kraven. Nätverksoperatörer i dessa regioner kan ansöka om stöd varpå PTS rangordnar projekten och tilldelar stödpengar till de ansökande som täcker in flest hushåll och företag.

Utöver de framtida målen innehåller PTS stödmodell även avsatta pengar till fortsatt utbyggnad under år 2020, där 150 miljoner kronor ska fördelas över fyra regioner. Dessa resurser avser att stärka utbyggnaden under året, trots att målen för år 2020 alltså inte nås.

4.jpg

I butiken: SweClockers Hexagon Mousepad

Nu är det äntligen dags. Efter månader av väntan finns SweClockers vrålsnygga musmatta att beställa i shoppen – dessutom med fri frakt!

Köp här!