Intel: "Kapacitetsproblemen fortsätter"

I ett öppet brev beklagar Intel att de ännu inte lyckats råda bot på processorbristen och att kapacitetsproblemen fortsätter.

Övergången till tillverkning på 10 nanometer har minst sagt varit en brokig historia för Intel. Först under hösten har bolaget börjat leverera de första processorerna i volymer, flera år efter ursprungliga planerna. Den försenade övergången har lett till att produktionen på 14 nanometer är överfull.

Kapacitetsproblemen skulle varit avhjälpta under 2019 års andra hälft, men så är inte fallet. I ännu ett öppet brev ber Intel om ursäkt för hur bristen påverkar kunder och partnertillverkare, och att bolaget trots sina bästa ansträngningar ännu inte åtgärdat bristen på processorer.

However, sustained market growth in 2019 has outpaced our efforts and exceeded third-party forecasts. Supply remains extremely tight in our PC business where we are operating with limited inventory buffers. This makes us less able to absorb the impact of any production variability, which we have experienced in the quarter.

Under 2018 och 2019 har Intel miljardinvesterat i sina fabriker för att skruva upp kapaciteten, som under årets andra hälft ökade "tvåsiffrigt" procentuellt jämfört mot årets första hälft. Det var inte tillräckligt, något Intel tillskriver att de sedan länge haft begränsad lagerbuffert för att möta den efterfrågan som varit högre än väntat och orsakat fler förseningar av leveranser till kunder.

En annan sannolik orsak som inte anges är att Intel får ut allt färre kretsar för varje kiselplatta (eng. wafer). För att möta AMD:s återkomst på marknaden har Intel tvingats öka antalet kärnor på sina processorer, vilket i kombination med att de står kvar på 14 nanometer resulterar i allt större kretsar. Med andra ord måste Intel öka kapaciteten allt mer i takt med att processorerna blir större.

Kärnor

Storlek

Per wafer

Kaby Lake

4 st. och grafikdel

~126 mm² (~9,21 × 13,50 mm)

468 st.

Coffee Lake

6 st. och grafikdel

~149,6 mm² (~9,20 × 16,3 mm)

380 st.

Coffee Lake-R

8 st. och grafikdel

~174 mm² (~9,20 × 18,90 mm)

328 st.

Ungefärliga kretsstorlekar och mått hämtade från Wikichip.

Som enkelt räkneexempel och utan att ta hänsyn till yield får Intel ut 468 stycken kretsar med fyra kärnor ur en kiselplatta med diameter på 300 mm. Med sex kärnor blir det 380 stycken och med åtta kärnor 328 stycken. Nästa år släpper Intel även tiokärniga Comet Lake för vanliga konsumenter.

Samtidigt som Intel investerar i 14 nanometer ökar de även investeringarna på 10 nanometer, som av allt att döma inte kommer kunna ersätta 14 nanometer rakt av. Det blir först med bolagets 7-nanometersteknik som Intel väntas få till ett mer traditionellt skifte och lämna många tunga år bakom sig.

I samband med det öppna brevet rapporterar Tom's Hardware om att Intel tar allt mer hjälp av kontraktstillverkare (foundry) för att möta sina behov. Det ska dock handla om "andra produkter" än processorer som det tidigare rapporterats om.

Klicka här för att läsa Intels öppna brev till partner
Intel-Open-Letter.PNG
Visa mer

Mer om Intels kapacitets- och tillverkningsproblem: