Artificiell intelligens matas med bajsdata

Artificiella intelligenser har tränats med allt från bildanalys till brädspel, men nu gör världens första fekalietränade AI premiär.

Analys av bilder är en vanligt förekommande metod för att träna en artificiell intelligens i att känna igen mönster av olika slag. Ju fler bilder som analyseras desto bättre blir den artificiella intelligensen på att särskilja olika varianter av motivet.

Bakterieforskare vid företaget Seed Health sjösätter nu en kampanj där individer ombeds att skicka in bilder på fekalier, eller bajs som det kallas i folkmun. Avföringen i fråga ska analyseras av den artificiella intelligensen för att kunna upptäcka om en person lider av kroniska magbesvär som exempelvis Irritable Bowel Syndrome (IBS). Gruppen bakom kampanjen uppmanar därför människor att "give a shit for science".

We don’t always think about stool as like a daily data — I’m putting air quotes around “dump” — but really, as a direct output of our gut health

Informationen från dessa analyser ska lagras i en fekaliedatabas vars data kan användas av den artificiella intelligensen för att identifiera individer med magbesvär. Målet är att läkare ska få ytterligare ett diagnosticerande verktyg och medborgare möjligheten att snabbt uppskatta sitt hälsotillstånd.

We spent countless hours just making different Play-Doh models. We actually 3D-printed a toilet just to emulate how that would happen in real life

När projektet startades fanns ingen existerande fekaliedatabas. I samtal med The Verge berättar medlemmarna att de därför fick träna den artificiella intelligensen med modell-lera formad som mänskligt avträde. Efter en initial testfas gick de sedan över till att inhämta fekaliebilder från forum som Reddit, där sådana bilder uppges vara förvånansvärt vanligt förekommande.

Forskarna hos Seed Health samarbetar med forskare vid det amerikanska universitetet MIT och ämnar att göra den artificiella intelligensen till ett öppet akademiskt verktyg på sikt. I skrivande stund är det endast amerikanska medborgare som kan uträtta sina behov i vetenskapens och hälsans namn.