Internet föddes idag för 50 år sedan

Den 29 oktober 1969 skickades världens första meddelanden mellan två datorer över avstånd, och utgjorde därmed grunden för vad som blev internet.

Det vi idag känner till som internet har sin begynnelse i ett militärt projekt vid namn Arpanet. Detta fick sin början med att två datorer skulle skicka meddelanden sinsemellan, något som fick den mottagande datorn att krascha. Missödet till trots var kommunikationen mellan två datorer ett faktum, och datumet var den 29 oktober 1969.

Internetmuseum: Den stora berättelsen om internets historia

Det amerikanska försvaret kläckte idén om försvarsnätverket Arpanet som en säkerhetsåtgärd. Den ansträngda relationen till Sovjetunionen i öst gjorde att USA ville upprätta ett decentraliserat kommunikationsnätverk som inte skulle slås ut om enskilda noder blev mål för illvilliga attacker.

Nätverket utvecklades snabbt, och 1971 användes det för att skicka det första e-postmeddelandet. Arpanet expanderas snabbt till att inkludera akademiska högsäten, och under 1973 ansluts ett flertal länder. Det är under den här tiden som begreppet internet myntas, och nätverket börjar etablera sig även utanför militära och akademiska kretsar.

CERN_TimBernersLee.jpg

Tim Berners-Lee, upphovsmannen bakom HTML, WWW och den första webbläsaren.

Det andra stora steget i internets historia kom under 1983 då Arpanet gick över från enkel tvåvägskommunikation över NCP-protokollet till det mer flexibla kommunikationsprotokollet TCP/IP. Här börjar IP-nummer användas för att identifiera adresser över det färskt namngivna internet. Under försommaren 1984 får Sverige sin allra första så kallade internet-nod, de kärnor som utgör ryggraden för internet.

Det som de flesta förknippar med internet, möjligheten att besöka webbadresser via World Wide Web, introduceras 1989 av Tim Berners-Lee som forskade vid CERN. Han utvecklar dels adressformatet för webbsidor, men även dokumentformatet HTML och den första webbläsaren MOSAIC. Under 90-talet etablerar sig internet på allvar hos gemene man internationellt, så även i Sverige.

Under de 50 år som passerat sedan de första meddelanden skickades över Arpanet har mycket hänt med det vi kallar internet, bland annat har SweClockers huserat där i två femtedelar av det globala nätverkets livstid så här långt.

Har du nostalgiska minnen av när du första gången hörde modemljuden över telefonlinjen, eller har du alltid levt med rasande snabbt bredband?