IBM: "Googles kvantgenombrott riggat"

I september avtäcktes ett signifikant genombrott från Google gällande kvantdatorer. Nu menar IBM att bedriften är rejält överdriven.

I slutet av september avtäcktes ett internt dokument som beskrev ett genombrott inom kvantdatorer. Genombrottet handlade om ett gemensamt projekt mellan Google och den amerikanska rymdmyndigheten NASA, som hävdade att projektet uppnått vad som kallas "Quantum Supremacy".

Konceptet Quantum Supremacy åsyftar att en kvantdator framgångsrikt utfört arbetsuppgifter som en traditionell dator inte kan genomföra under en rimlig tidsram. I dokumentet som avtäcktes beskrevs Googles kvantdator som så pass potent att det skulle ta en traditionell superdator tusentals år att slutföra samma uppgift.

IBM är en av de stora aktörerna inom kvantdatorer och var tidigt ute med ett system som kunde utföra kvantberäkningar utanför laboratoriemiljö. I ett blogginlägg och en vetenskaplig artikel går företaget nu ut med ett starkt ifrågasättande av Googles resultat. Enligt IBM har Google riggat resultaten genom att inte fullt utnyttja kapaciteten i konventionella superdatorer.

IBM_Q-2.jpg

IBM:s var tidigt ute med kvantdatorer i Q-serien.

Ett vetenskapligt dokument av den komplexitet som kvantmekanik medför kommer ta tid att bearbeta. Jonathan Dowling, professor vid Louisiana State University, berättar i samtal med Wired att IBM:s påståenden har kött på benen. Han bedömer att Google valt ett problem de ansett vara extremt komplicerat att beräkna på en konventionell dator, medan IBM påvisar att Google överskattat svårighetsgraden.

I testet som låg till grund för Googles dokument presenterades ett matematiskt problem som kvantdatorn utförde på 200 sekunder, medan världens snabbaste superdator Summit enligt Googles bedömning skulle behöva bearbeta uppgiften i 10 000 år. IBM menar att Googles bedömning är rejält bristfällig och att Summit-systemet kan utföra uppgiften på 2,5 dagar om det utnyttjas korrekt.

Quantum computing is important and is going to change how computing is done. Let’s focus on the road map without creating hype

En av IBM:s ledande forskare inom kvantdatorer, Jay Gambetta, menar att företaget inte är ute efter att smutskasta Googles insatser på området. Istället är ifrågasättandet tänkt att skapa en sansad förväntning på vad Quantum Supremacy är, och vad som krävs för att uppnå målet.

Google väntas publicera en vetenskapligt granskad rapport (eng. peer reviewed) om samarbetet med NASA inom de kommande månaderna. IBM:s ifrågasättande artikel har ännu inte heller vetenskapligt granskats, vilket också väntas ske framöver.

Artikeln har korrigerats efter att inledningsvis felaktigt angivit 2,5 år istället för 2,5 dagar.

Artikel: Jakten på den svårgreppade kvantdatorn