Steam får stöd för lokal multiplayer online

I en uppdatering för Steam blir det möjligt för upp till fyra spelare att lira tillsammans online – även om spelet är gjort för lokal multiplayer.

Den som lirar multiplayer-spel via Valves mjukvara Steam får snart möjligheten att spela dessa med andra online. I en nyhetsuppdatering till utvecklare meddelar Valve att deras spelklient bestyckas med en ny funktion vid namn Remote Play Together. Funktionen läckte ut på webben och har i efterhand bekräftats av Valve-utvecklaren Alden Kroll.

Som namnet antyder handlar detta om att spelare ska kunna spela tillsammans även om de inte befinner sig på samma plats. Det unika med funktionen är att den låter lokalt multiplayer-spelande fungera online och kräver endast en kopia av spelet för att fungera. Rent tekniskt bygger lösningen på att en värdspelare strömmar sin spelsession till upp till tre andra spelare.

Endast spelsessionens värd behöver äga spelet. När en spelare befinner sig i en lokal flerspelarmatch kan Remote Play Together aktiveras genom att öppna Steam-menyn och bjuda in spelare från vänlistan. Valves uppdatering till utvecklare beskriver processen som att "lämna över en spelkontroll till en vän".

steam-remote-invite.jpg

Med vänner inbjudna startas en spelsession på värdsystemet, som sedan renderas och skickas ut till övriga spelare som en videoström. Steam-klienten ansvarar då för att hämta in knapptryckningar och indata från exempelvis pekdon, och fungerar därmed som en strömmande speltjänst likt Google Stadia för de spelare som ansluter till värdspelaren.

Enligt Valve ska systemet stöda strömmande video i 1 920 × 1 080 pixlar (1080p) och bilduppdatering i 60 FPS. Detta ska endast kräva en nätverksuppkoppling på 10 Mb/s för att uppnå "en tillräckligt låg latens i uppkopplingen". Uppkopplingens bandbredd bör dock kompletteras med en nätverkskonfiguration som i övrigt tillför så låg latens som möjligt (/reds. anm.).

Ett exempel på hur detta kan användas i praktiken kan illustreras med spelet Rocket League. Spelet stöder lokal multiplayer på upp till fyra spelare med delad skärm (eng. split screen). I detta scenario renderas värdspelarens del av den uppdelade skärmen lokalt, medan övriga tre spelares del av skärmen renderas och skickas ut till spelarna som videoström.

Den som tänder till på idén med lokal multiplayer online behöver inte vänta länge. Enligt nyhetsuppdateringen till utvecklare ska funktionen släppas mot slutet av oktober, kanske så snart som 21 oktober.

Är du villig att acceptera kompromisserna som strömmande spel medför för att kunna spela lokal multiplayer online med vänner? Dela med dig i kommentarerna!