Dyrare frakt från Kina efter EU-beslut

EU:s postunion har beslutat att fraktstödet till kinesiska e-handlare ska minskas. I praktiken innebär det att frakt från aktörer som Alibaba och Wish blir dyrare.

I början av 2018 drogs postsystemen i flera europeiska länder, däribland Sverige, med stora hanteringskostnader för paketimport från kinesiska handlare. Orsaken till detta var ett gammalt fraktstöd som var avsett att underlätta för utvecklingsländer, vilket då inkluderade Kina.

I takt med att svenska konsumenter handlade allt mer från kinesiska handlare blev hanteringsavgifterna allt större, vilket bland annat ledde till att svenska Post- och telestyrelsen yrkade för att fraktstödet ska slopas. Världspostföreningen (UPU) beslutar nu att fraktstödet för Kina slopas, vilket initialt innebär att EU:s medlemsländer får kräva att 70 procent av fraktkostnaden ska täckas av avsändaren.

Utöver detta får medlemsländerna även rätt till att gradvis öka kraven på kostnadstäckning. Svensk Handel, en organisation som verkar för att stärka konkurrenskraft i Sverige, har länge varit kritisk till det kinesiska fraktstödet och välkomnar UPU:s beslut. Enligt Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, är det orimligt att ett av de ledande nationerna inom e-handel fått samma fraktstöd som utvecklingsländer.

För svenska handlare är förändringen viktig. Det vore absurt att fortsätta att subventionera världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation. Kina är med och leder utvecklingen inom e-handeln men har fått lika stort fraktstöd som länder som Kuba och Gabon.

Mats Hedenström fortsätter med att illustrera fraktstödets problematik med uppgifter från en undersökning som gjorts på uppdrag av Svensk Handel. Undersökningen konstaterar att kostnaden för e-handelspaket från Kina som väger upp till 2 kg är 57 procent lägre än motsvarande paket som skickas inom Sveriges postsystem.

Samma rapport konstaterar också att den låga fraktkostnaden kan överstiga de marginaler som svenska handlare tar ut för samma produkt. Mats Hedenström avslutar Svensk Handels pressmeddelande om UPU:s beslut med en reflektion över hur skevt det tidigare fraktstödet har varit.

Det är välkommet att den gräddfil som kinesiska e-handlare haft nu späds ut. Att det kan vara billigare att skicka ett e-handelspaket mellan Shanghai och Stockholm, än mellan Stockholm och Sundsvall visar hur snett systemet är riggat

Med det nya beslutet på plats kan Sverige och andra EU-medlemsländer alltså börja kräva 70 procent kostnadstäckning för paketimport från Kina. Exakt när detta träder i kraft är i skrivande stund inte klart.

Kommer höjda fraktkostnader påverka ditt handlande från kinesiska e-handlare? Dela med dig i kommentarerna!