EU-domstolen dömer i Googles favör – rätten att bli glömd gäller inte globalt

EU-medborgares "rätt att bli glömd" i sökmotorer gäller inte globalt. Det beslutar EU-domstolen, som menar att Google endast behöver ta bort resultat från europeiska webbsidor.

År 2014 slog EU-domstolen fast att medborgare inom unionen fick rätten att få sökträffar om sig själva borttagna. Det här kom att kallas "The right to be forgotten" eller på svenska "rätten att bli glömd". Detta följdes upp av att den franska dataskyddsmyndigheten CNIL menade att rätten gäller globalt och gav Google böter på 100 000 euro.

Som konsekvens överklagade Google och CNIL vände sig till EU-domstolen, som låg bakom det ursprungliga utfallet, för vägledning. Bland annat varnade sökjätten för farorna med för långt gående europeisk lagstiftning och argumenterade för att det måste finnas en balans mellan allmänintresse och personlig integritet.

Nu slår EU-domstolen fast att Google inte behöver ta bort sökresultat globalt för EU-medborgare och dömer således till Googles fördel. Det nya budet innebär att Google endast behöver ta bort sökresultat från europeiska webbsidor. Domen är bindande och går inte att överklaga.

Samtidigt slår domen fast att det är Googles ansvar att väga in hur allvarligt ett sökresultat är den för enskilda individen. Förutom själva innehållet ska sökjätten väga in tiden som förflutit, hur det påverkat personens offentliga liv, personens beteende i det förflutna och inte minst allmänintresset.

Bland exemplen som lyfts fram bör Google ta bort länkar från sökningar till information om rättsliga processer och en eventuellt fällande dom, om domen inte längre anses relevant (för allmänintresset /reds. anm.). Google bör även överväga hur sökresultat speglar den nuvarande rättsliga situationen.

Sedan "rätten att bli glömd" kom till år 2014 menar Google att bolaget fått in över 845 000 förfrågningar om att ta bort 3,3 miljoner webbsidor från sina sökresultat, vilket också blivit fallet i 45 procent av fallen.

Vad tycker du om den nya bindande domen? Borde "rätten att bli glömd" vara en global rättighet för EU-medborgare eller är det upp till Google att bestämma om resultaten i sin sökmotor?

I butiken: SweClockers Turbo Power

Den legendariska turboknappen är tillbaka, men inte på en gråbeige datorlåda utan på en störtskön t-shirt för nostalgiska överklockare.

Köp här!