Regeringen kan ändra kemikalieskatten till att omfatta e-handel från utlandet

I samband med att regeringen presenterar sin budget för 2020 aviseras att kemikalieskatten kan justeras till att även omfatta utländsk e-handel. Förslaget välkomnas av Elektronikbranschen.

Under 2017 introducerades kemikalieskatten på elektronik i syfte att fungera som ekonomiskt styrmedel för minskad användning av farliga kemikalier. Skatten höjdes med regeringens vårbudget 2019 i somras, detta trots återkommande kritik från branschen som kallar den verkningslös och flyttar handeln utomlands.

Kemikalieskatten i siffror

I samband med att regeringen presenterar budgetpropositionen för 2020 aviseras att ändringar av kemikalieskatten kan bli aktuella framöver. Innan 2019 års slut ska regeringen lägga fram en promemoria på hur skatten skulle kunna appliceras på e-handel från utlandet.

Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Kemikalieskatten snedvrider konkurrensen för svenska handlare då den inte tas ut på varor köpta från utländska e-handelssajter. Svenska handlare kan inte höja priserna för att kompensera sig för högre inhemska skatter, eftersom konsekvensen blir att de då tappar affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland. Vi välkomnar därför regeringens besked att de nu ser över en lösning som innebär att även utländska e-handelssajter omfattas av skatten.

Elektronikbranschens VD, Klas Elm, som är en av kemikalieskattens tuffaste kritiker välkomnar förslaget från regeringen. Han likt många andra anser att skatten slår hårt mot svensk detaljhandel då allt fler vänder sig till e-handel utomlands, vilket skapar en skev konkurrensbild. Förhoppningen är alltså att snedvridningen skulle kunna åtgärdas om skatten applicerades även på utlandshandeln.

Trots att förslaget välkomnas av Elektronikbranschen understryks att de fortsatt anser att kemikalieskatten bör avskaffas. Av anledningarna som nämns är att den slår hårt mot svensk detaljhandel och leder till färre jobbtillfällen, vilket i sin tur gör att staten får färre skattebetalande medborgare. En rapport från HUI Research har målat ut skatten som ett nollsummespel för statskassan.

Klas Elm tar även tillfället att påminna om att riksdagen i mars 2018 riktade ett tillkännagivande till regeringen om att kemikalieskatten skulle utvärderas i sin helhet – något som ännu inte inletts. Om regeringens bedömning i slutändan blir att lagen inte kan utvidgas till att omfatta utländsk e-handel bör den avskaffas, avslutar Elm.

Mer läsning om kemikalieskatten:

I butiken: SweClockers Turbo Power

Den legendariska turboknappen är tillbaka, men inte på en gråbeige datorlåda utan på en störtskön t-shirt för nostalgiska överklockare. Endast förbokning!

Köp här!