EU föreslår hårdare reglering av IT-jättar

EU-kommissionens Margrethe Vestager meddelar att IT-jättarnas insamling och hantering av data kan komma att regleras hårdare. Detta i svallvågorna av att debatten även börjat ta fart i USA.

EU-kommissionens avdelning för konkurrensfrågor har som ansvar att verka för rättvis konkurrens mellan de europeiska länderna. En del av detta ansvar involverar digitala frågor, där EU-kommissionen bland annat reglerar företag som som säljer digitala produkter eller tjänster i de europeiska medlemsländerna.

EU-kommissionen har vid flertalet tillfällen utdelat böter och tvingat företag att ändra konkurrenshämmande beteende. Nu meddelar EU-kommissionens omvalda antitrust-kommissionär Margrethe Vestager att nästa mål för reglering inom EU är hur företag får hantera och använda data om användare.

Under de senaste åren har integritetsfrågor gällande datainsamling blivit en viktig fråga i internationell politik. Allt från Facebooks många vändor med datainsamling i samband med Cambridge Analytica-skandalen till Microsofts riktade reklam i Windows 10 har reglerats. EU-kommissionen delade ut rekordböter till Google under 2018 och igen under 2019 för konkurrenshämmande agerande.

EU_Verstager.jpg

EU-kommissionens antitrust-kommissionär Margrethe Vestager.

I samband med att Margrethe Vestager utsågs till vice ordförande för EU-kommissionen höll hon ett tal i Köpenhamn där fokus för kommissionen framöver belystes. Talet konstaterar bland annat att den uppmärksammade regleringen av Google inte var en engångsföreteelse, utan att de stora teknikbolagens agerande behöver regleras för att säkra europeiska medborgares intressen.

I talet konstaterar hon vidare att företag som samlar in stora mängder data om europeiska medborgare får möjligheten att påverka de val medborgarna fattar. EU-kommissionens nuvarande regelverk för dataintegritet saknar verktyg för reglering av hur företag får använda insamlad information om och mot deras användare. Detta regelverk avser EU-kommissionen att stärka under de kommande åren.

Till skillnad från regleringen av Google och Apple, där EU-kommissionens granskning kritiserades av amerikanska politiker, har de stora teknikbolagen börjat granskas även i USA. Det inleddes med bötfällning av Facebook tidigare i år, men den amerikanska kongressen har inlett förundersökningar i huruvida storbolagen Facebook, Apple, Amazon and Google har för mycket makt, och huruvida dessa bör brytas upp i separata delar.

Hur EU-kommissionen eller den amerikanska staten kan tänkas gå tillväga för att reglera de stora IT-jättarna framöver är ännu inte känt.

Läs mer om EU-kommissionen:

I butiken: SweClockers Turbo Power

Den legendariska turboknappen är tillbaka, men inte på en gråbeige datorlåda utan på en störtskön t-shirt för nostalgiska överklockare. Endast förbokning!

Köp här!