Microsoft överväger dedikerad Office-knapp för tangentbord

En av två dedikerade Windows-knappar kan stryka på foten, då Microsoft nu överväger byta ut den ena mot en symbol för produktivitetssviten Office.

I flera årtionden har tangentbord varit bestyckade med en dedikerad Windows-knapp, vars vanliga funktion är att med ett knapptryck få fram startmenyn i Windows-operativsystem. Kombinerat med andra knappar kan den även användas för att få upp allehanda menyer och verktyg.

Att praktiskt taget alla tangentbord har en Windows-knapp beror på att Microsoft annars inte certifierar tangentbordens användning med Windows. Traditionellt handlar det om två knappar, en mellan CTRL och ALT till vänster om knappsatsen och en mellan ALTGR och CTRL till höger.

I ett inlägg från Twitter-användaren Walkingcat framgår att Microsoft överväger att lägga till en dedikerad knapp för produktivitetssviten Office. Uppgifterna härrör från att Microsoft samlar in feedback från användare som testar tangentbord med en dedikerad tangent för Office, där en av frågorna i formuläret handlar om testarna skulle vilja se denna på framtida bärbara datorer.

Likt Windows-knappen är tanken att varianten för Office ska kunna användas fristående med en enkel knapptryckning, men också för genvägar. De som finns i dagsläget är Office + O, T, W, X, P, D, N, Y och L. Vad kombinationerna har för funktioner är ännu inte känt.

Om Microsoft går vidare med detta är tanken att den vänstra Windows-knappen består i nuvarande form, medan den högra byts ut mot Office.