Bahnhof: "Vi kommer alltid försvara våra kunders uppgifter"

I ett förtydligande går Bahnhof ut med att de inte lämnat ut kunduppgifter och att den komplettering som gjorts till PTS enbart handlar om fastighetsadresser, som används i statistiskt syfte.

Varje år begär Post- och telestyrelsen (PTS) in uppgifter från samtliga aktörer som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation. Det här är data som sedan används i myndighetens konkurrensreglering men även i statistiska skäl, däribland för tjänsten Bredbandskartan som visar täckningen av bredband i Sverige.

PTS har skickat begäran om redovisning om fastighetsadresser till alla operatörer i Sverige. Förfrågan avser inte IP-adresser eller koppling mellan IP-adress och abonnent, eller personuppgifter. Syftet antas vara att kartlägga bredbandsutbyggnaden av statistiska skäl. Vi ifrågasatte om det inte räcker med postnummer. Men PTS ville ha fastighetsadresserna från Bahnhof och vi har skickat det.

Efter pressmeddelandet om att Bahnhof skickar in uppgifter till PTS går operatören ut med ett förtydligande. Enligt detta handlade PTS begäran, och hot om vite på en miljon kronor, om att Bahnhof skulle redovisa fastighetsadresser. Det var något Bahnhof motsatte sig, då de ansåg att postnummer borde räcka.

Kompletteringen handlar således om fastighetsadresser och inte IP-adresser eller möjligheten att koppla dessa till abonnenter och personuppgifter. Med andra ord står Bahnhof kvar vid tidigare linje att de aldrig kommer skicka mer information än nödvändigt och att de oavsett vilken myndighet som frågar alltid kommer försvara sina kunders uppgifter.

Läs mer om Bahnhof: