Qualcomm fälls för konkurrensbrott – tvingas ändra affärsmodell

Efter en längre strid med amerikanskt rättsväsende döms Qualcomm för konkurrenshämmande verksamhet, och ska enligt domen fundamentalt stöpa om affärsmodellen.

Qualcomm har vid flertalet tillfällen varit målet för juridiska rättsprocesser i USA, där företaget anklagats och fällts för konkurrenshämmande beteende. Nu fälls företaget återigen för konkurrenshämmande beteende i en federal domstol, där företaget anklagas för att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för trådlös mobil kommunikation.

Reuters rapporterar om den den fällande domen där det står att läsa att Qualcomm har utnyttjat sin monopol-liknande position inom mobil radioteknik, som CDMA och LTE, för att tvinga på kunder onödiga licenser. Kunder som Apple omnämns i domslutet, ett företag som länge förde juridiska processer mot Qualcomm fram till att de båda företagen oväntat slöt ett avtal tidigare i vår.

Qualcomm's licensing practices have strangled competition in the CDMA and premium LTE modem chip markets for years, and harmed rivals, OEMs, and end consumers in the process

Lucy Koh, domare i målet, skrev i slutförandet att Qualcomms licensmodell har strypt konkurrensen inom marknaderna för CDMA- och högpresterande LTE-modemkretsar under flera års tid, och har därmed skadat rivaler, partnertillverkare och slutkonsumenter i processen. Bruce Hoffman, konkurrensansvarig inom den federala handelsmyndigheten FTC, meddelar i ett pressmeddelande att resultatet är viktigt både för hälsosam konkurrens och ekonomin.

Ett flertal företag har lämnat vittnesmål i ärendet, däribland en av Qualcomms största kunder Apple. Apples operativa chef Jeff Williams har bland annat vittnat om att företaget känt sig tvingade att gå med på Qualcomms orimliga licensavtal för att de annars riskerat att gå miste om de verksamhetskritiska modemkretsarna.

Under rättegången har FTC hävdat att Qualcomms licensmodeller inte bara varit skadligt för en hälsosam konkurrenssituation, utan även för amerikanska konsumenter. De höga licenskostnaderna ska ha lett till högre telefonpriser än vad de skulle kunna varit med en hälsosam konkurrens på marknaden.

Det nya domslutet kommer två år efter att FTC ursprungligen anklagade Qualcomm för att utnyttja en monopolsituation på marknaden. Man menade då att Qualcomms modell, där företag måste få licens för att köpa kretsar, gjorde det svårt eller omöjligt för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden. Även då menade FTC att detta ledde till högre telefonpriser för konsumenter.

Qualcomm_licenspengar.jpg

Intäkter från Qualcomms tekniklicenser (QTL-stapeln) står för en signifikant del av företagets totala intäkter.

Qualcomm har svarat på domen med att den ska överklagas. Om överklagan misslyckas kommer Qualcomm sannolikt få ändra sin affärsmodell signifikant, då intäkter från licenser står för en stor del av företagets intäkter. I dagsläget står licenser (QTL, Qualcomm Technology Licensing) för en betydande del av bolagets vinst på modemsidan, medan försäljning av modemkretsar (QCT, Qualcomm CDMA Technologies) drar in betydligt mindre.

Domen anger också att Qualcomm inte längre får kräva licens innan de låter kunder köpa kretsar. Detta lär dock sannolikt inte kunna påverka Apples och Qualcomms nyligen tecknade licensavtal för 5G-modem.

Läs mer om Qualcomm:

I butiken: SweClockers Hardware Dreams

Surfar du SweClockers om nätterna? Drömmer du om nästa datorbygge? Denna midnattsblå t-shirt är specialdesignad för tvättäkta entusiaster som älskar datorer och hårdvara. Begränsad upplaga!

Köp här!